Seguidors

dijous, 19 de març del 2020

FOMENT VILANOVÍ
VILANOVA i LA GELTRÚ - EL GARRAF

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

Al catàleg del inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental publicat per l'Ajuntament diu:

Edifici entre mitgeres fent cantonada, destinat a seu social i habitatge plurifamiliar, de planta rectangular compost de planta baixa i tres plantes pis. Crugies perpendiculars a la façana pral. Accés a la P. 1ª amb vestíbul i escala situat a la part lateral de la façana principal. Accés a les P. 2ª, 3ª i coberta amb escala de dos trams des de la façana del carrer dels Mercaders. Coberta plana accessible de la que sobresurt la caixa d’escala i trasters adossats a la mitgera posterior.
Sistema constructiu:
Parets de paredat comú i totxo. Forjats de biga de fusta i revoltó i de llata i rajola. Columnes i jàsseres a la sala de ball. Escala amb volta a la catalana.
Façanes:
Façanes composades segons eixos verticals amb balcons d’ordre decreixent i adintellats. Paraments amb refosos. Façana principal, simètrica amb portals adintellats i d’un arc rebaixat a la planta baixa. Balcons correguts a les P. 1ª i 2ª amb mènsules. Quatre balcons a la P. 3ª. Cornisa de pedra i barana de terrat.
Interiors:
A la P.B. botigues, vestíbul de doble alçada amb claraboia, escala de vista d’accés a la P. 1ª amb galeria - mirador. A la P.1ª dependencies socials amb sala del Café i sala de ball de doble alçada amb llotges laterals i sobre l’escenari. P. 2ª i 3ª amb habitatges sense interès.
Elements singulars:
Al vestíbul escala amb barana de balustres, gerro, galeria – mirador amb columnes jòniques, arrambador i parets simulant carreus de pedra amb estucats. Sala de ball decorada amb columnes corínties, guixeries, pintures i làmpades.
Material:
Pedra a paviment i escala del vestíbul i a marcs i lloses de balcons. Reixes de ferro forjat i fos. Paviments hidràulics, de rajola i d’empostissat. A la façana principal escut i plaques commemoratives. Rellotge central a la segona planta.
Dades històriques:
L’actual edifici del Foment Vilanoví va ser la seu de la societat Circulo Villanovés impulsada per Joan Samà i Martí qui va bastir l’edifici de la seva propietat, l’any 1853, sobre diverses finques, algunes d’elles ja existents, i d’altres de nova planta, segons projecte de l’arquitecte Josep Oriol i Bernadet. El seu promotor, Joan Samà i Martí, era un indiano establert comercialment a l’Havana i el principal exportador de vins vilanovins de la dècada de 1860. Retornat a la ciutat es va dedicar tant a l’exportació de vins, com a formar un important patrimoni immobiliari, va invertir en la línia fèrria Barcelona-Tarragona, soci de l’empresa Samá, Raventós y Cia. encarregada de la distribució d’aigües a la població i creà amb altres dos socis les anomenades Herrerías de Vilarodona. De l’edifici d’estil neoclàssic destaquen per la seva singularitat el cafè, la sala de ball de doble alçada amb llotges laterals i l’escala d’accés. L’any 1907, va ocupar l’edifici la societat Fomento del Trabajo. L’any 1921, es va decorar el saló del cafè amb pintures de Joaquim Mir, Alexandre de Cabanyes, Martí Torrents i E.C. Ricart i Nin, artistes habituals d’aquest cafè. Actualment, aquestes pintures formen la col·lecció del Cafè del Foment a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. L’any 1926 es van realitzar obres de restauració i decoració interior i vestíbul d’entrada, segons projecte i direcció de l’arquitecte vilanoví Josep F. Ràfols i Fontanals. L’any 2001, l’entitat Foment Vilanoví va promoure la remodelació total de l’edifici, reforçant les estructures, segons projecte dels arquitectes Josep Cardona i Escanero i Magí Gual i Valverde; restauració dels interiors i escala d'entrada segons projecte de l’arquitecte Josep Cardona i Escanero; i rehabilitació de les façanes i cobertes de l'edifici, segons projecte de l’arquitecte Magí Gual i Valverde. L’edifici és una referència visual de la plaça de les Cols, i l’entitat Foment Vilanoví un referent històric de la vida social i cultural de la ciutat, un dels principals impulsors del carnaval vilanoví i de les comparses.


Altres enllaços amb informació:


que diu:

El Foment Vilanoví, hereu del "Círculo Villanovés" fundat l'any 1853, és una societat cultural i lloc de trobada d'amics. Ha estat i és rellevant la seva aportació històrica a les activitats culturals, artístiques i lúdiques de la societat civil vilanovina.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada