Seguidors

divendres, 13 de març del 2020

CAN CORS-GUINARD
CELRÀ - EL GIRONÈS

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa


Segle XVI – inici segle XX
Estil gòtic-renaixement

Can Cors-Guinard és una de les pairalies més antigues de Celrà. Des d’època immemorial, probablement inicis del segle XI, pertany a la família Guinard. A partir del segle XIV es pot seguir ja la seva història de forma documentada. Més endavant, per matrimoni, els Guinard entroncaren amb els Cors, originaris d’Olot, continuant avui la propietat dins la mateixa nissaga.
En el decurs de les centúries la masia ha sofert diverses transformacions arquitectòniques. De l’època gòtica-renaixentista es conserven dos finestrals a la façana de llevant. Les reformes principals continuaren en el segle XVIII, engrandint els espais nobles i continuaren a mitjans del segle següent amb la construcció del mur que envolta la finca, del pont que dona accés a la casa i l’enjardinament de la quintana.Enllaç amb informació:

que diu:

Descripció:
Edifici aïllat, de planta quadrangular, amb coberta de teula a dues vessants. Parets de pedra morterada i arrebossades exteriorment. Inicialment el mas devia estar estructurat en tres crugies, però successives reformes i ampliacions devien determinar la forma de l'actual casal. La part més antiga correspon a les bandes nord i est, on es conserven en façana dos extraordinaris finestrals gòtics d'arcs conopials amb arquets i guardapols. Els trencaaigües de pedra de l'ampit presenten caps humans cisellats en aquell material. També són notables els arrencaments del guardapols, amb figures animals i humanes, així com les impostes també cisellades amb elements vegetals. Hi ha una porta dovellada tapiada, que presumiblement fou l'accés principal a l'edifici primitiu.
Notícies històriques:
Anteriorment la casa havia estat propietat de la família Guinard, de la qual es conserva encara el mas del seu nom al mateix municipi. Més endavant va ser propietat de la família Cors.

Durant la guerra de 1936, la casa fou confiscada i convertida en escola del poble.

La última reestructuració definitiva fou feta l'any 1903, en què es realitzà tota la part corresponent al jardí clàssic i tota la banda sud de l'edifici.

Altre enllaç amb informació:


Altre enllaç amb informació:
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada