Seguidors

dilluns, 2 de març del 2020

MAS DE LES FIGUERES
ROSES - L'ALT EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa


Segle XVI-XVIII
Habitatge d’estil popular conegut al segle XVI com Can Pedró, família documentada a Roses a partir de 1565. Després de la Guerra de Succesió es realitzaren unes obres d’ampliació que li donaren la forma actual. L’edifici disposa de les estances típiques d’aquesta mena de construccions agrícoles, com la cuina, un forn i els estables, mentre que les habitacions s’organitzen a partir d’una àmplia sala. El celler, per la seva banda, manté l’estructura original amb la volta de canó. Sembla que la plantació d’unes figueres l’any 1785 és la raó del canvi de nom de la casa. El mas era el centre d’un extens patrimoni agrícola que s’estenia no només per la plana circumdant, sinó que abastava bona part de la muntanya del Puig Rom. La casa i el seu entorn tenen un gran valor paisatgístic i etnogràfic, que documenten l’antiga façana marítima de Roses.Al costat hi ha el Jardí del Mas Figueres 

Enllaç amb informació:

que diu:

Descripció:
Edifici aïllat de planta més o menys rectangular, format per diversos cossos adossats construïts en diverses èpoques. El cos principal, distribuït en planta baixa i una planta, té la façana orientada a l'oest, de cara al mar. Al nord es localitza l'antic habitatge dels masovers, ubicat a la primera planta i al que s'accedeix per unes escales exteriors de dos trams. A l'interior d'aquest cos principal, les diferents sales estan organitzades al voltant d'un distribuïdor. Destaca la cuina, amb llar de foc i forn de pa, la quadra i l'estable (al que s'accedeix des de l'exterior), ubicats a la planta baixa. Per accedir a la quadra, cal fer-ho per una porta d'arc de mig punt situada sota l'escala exterior. A la banda sud es localitza el celler, la part més antiga de la masia. Cos de planta rectangular i coberta amb volta de canó, que conserva l'encanyissat interior. Els murs tenen un gruix d'un metre i mig. Al mur sud es conserven cinc espitlleres. La part superior del celler està ocupada per l'habitatge dels propietaris i és posterior.
La construcció està arrebossada i emblanquinada.
Notícies històriques:
La primera referència que es troba documentada respecte al mas és de l'any 1566 i apareix mencionat com a celler del mas Pedro. A principis del segle XVIII (1715) es realitzen obres al mas, adquirint així la distribució que encara avui es conserva.
L'any 1785 té lloc una plantada de figueres que provoca l'abandonament de l'antic nom de mas Pedro pel de mas de les Figueres.
Als anys 70 es va urbanitzar una part de la propietat (a l'oest, la carretera de Montjoi; a l'est, el mar; al nord, el carrer Lluís Companys; i al sud la muntanya del Puig Rom) per part de Joan Martí Vilanova.

Altre enllaç amb informació:

que diu:

 El mas de les Figueres es troba dins del nucli urbà, davant de la platja de la Perola. L’edifici conserva l’estructura original tot i que l’interior està adaptat a les necessitats actuals de vida. L’exterior ha estat respectat i actualment és un jardí delimitat per edificis i carrers.
L’edifici té una planta complexa en la que hi són presents les diferents reformes i ampliacions. Actualment la façana principal dóna a mar i té dos nivells. Els estables i la quadra a la planta baixa i l'habitatge és al primer pis. En l’àmbit superior, a la cara nord, també s’hi troba la casa dels masovers, afegida a principi del XVIII. Els accessos a les diferents dependències són directes i se situen a la cara de tramuntana. A la casa dels masovers en canvi, s’hi accedeix mitjançant una escala exterior de dos trams i replà superior. A pocs metres de l’edifici principal hi ha dos coberts i els pou.
La part més antiga de la masia es troba a migdia, el celler. L’estructura comprèn un espai rectangular cobert amb volta de canó. Els murs mesuren 1,5 metres de gruix i en el de migdia hi ha cinc espitlleres.
El mas, i més concretament el celler i els jardins que l'envolten, foren el llocs triats pel senyor Josep Oriol Martí Bagué com el seu Locus Amoenus, que se celebrà el dia 13 d'abril de 2019.
Per documentació en mans del propietaris els orígens del mas remunten al segle XVI. En aquest moment, el mas estava format per un celler i una casa de planta baixa. En aquest moment s’anomena mas Pedró. No és fins al 1785 que es planten les figueres que en provoquen el canvi de nom. Tot i així, un document de l’any 1566 parla del celler del mas de les Figueres.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada