Seguidors

dimarts, 17 de març de 2020

CAN CORNELLÀ DEL TORRENT
CELRÀ - EL GIRONÈS

Fotos de Joan Dalmau JuscafresaÈpoca: segle XVIII
Estil: popular
Trobem un mas esmentat documentalment l’any 1288: el domini directe corresponia a la senyoria del castell de Palagret.
L’edifici ha patit notables reformes, sobretot a partir del segle XIX. Està format per diversos cossos. Del cos principal en destaquem les obertures quadrangulars allindades, de carreus ben escairats.
El més notable del conjunt és la pallissa, edificació de planta rectangular col·locada a continuació de la masia.
La coberta és de teula àrab d’un sol vessant i està aguantada per cairats encastats als murs de pedra emmorterada. És la continuació de la coberta de la masia, la mateixa paret de la qual serveix de suport a les bigues de la pallissa. Hi ha una columna amb peces de pedra de secció circular amb basament i capitell de planta quadrada. El paviment és de rajol ceràmic, que ocupa també la part exterior més propera.Al catàleg del pla especial de protecció del patrimoni publicat per l'Ajuntament de Celrà diu entre altres:

La pallissa forma part del mas construït el 1663. Actualment encara es emprat per emmagatzemar els estris de treball de camp. 
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada