Seguidors

dijous, 19 de març del 2020

CÍRCOL CATÒLIC - CENTRE CATÒLIC - ANTIC CASINO ARTESÀ
VILANOVA i LA GELTRÚ - EL GARRAF

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa
Al catàleg de patrimoni publicat per l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú diu:

Data de construcció: any 1857
Estil: neoclàssic
Autor: Cyril Innes Nundy arquitecte - any 1983 reformes interiors
Promotor: socis del Casino Artesà
Descripció:
Edifici entre mitgeres fent cantonada, destinat a local social d’entitat i local comercial. Edifici de planta rectangular compost d’un cos de planta baixa, planta pis i sota coberta, amb vestíbul, sales polivalents, habitatge i serveis, i d’un cos de platea amb pis de llotges perimetrals formant U i escenari de doble alçada. Crugies perpendiculars a la façana principal. Coberta a dues vessants. Vestíbul central amb escala d’accés a la planta primera, que es perllonga fins al sotacobert.
Sistema constructiu:
Parets de càrrega de totxo i pedra. Forjats de bigues de fusta i revoltó ceràmic. Jàsseres i pilars metàl·lics. Coberta de planxa metàl·lica.
Façanes:
Façanes composades sobre eixos verticals amb obertures allindades. Portals i finestres a la planta baixa. Balcons amb lloses de pedra i mènsules a la planta primera. A la façana principal, balcó corregut i totes les obertures decorades amb frontó circular. Cornisa i ampit superiors. Façana lateral amb monteia i ull de bou semicircular, i galeria amb arc de mig punt.
Interiors:
A planta baixa, vestíbul amb arqueria i columna, sala amb columnes tornejades de fusta, platea i escenari amb sota escenari i dependències de servei. A planta primera, sala polivalent, habitatge i servei amb terrat-galeria lateral. Sala polivalent sota coberta. En general, reformats i sense interès.
Elements singulars:
Mènsules dels balcons decorades amb figures dels diferents oficis artesanals.
Material:
Pedra als balcons i a la cantonada. Ferro forjat a les baranes. Materials moderns.
Dades històriques:
L’edifici va ser construït l’any 1857 com a Casino Artesano, promogut i finançat pels mateixos socis que van deixar constància dels diferents oficis artesanals a les cartel·les dels balcons. Segons Josep M. Freixas, l’edifici va ser... destinado a ser albergue de la clase artesana y a constituir lo que el Círculo era para la burguesía. L’edifici té especial significació per a la vida associativa i cultural vilanovina, ja que va acollir a més del Casino Artesano fins l’any 1880, l’Ateneu de Vilanova, el Centre Industrial i, posteriorment, seu del Centre o Círcol Catòlic, fundat l’any 1885. A mitjan segle XX, el rector de l’església parroquial de Sant Antoni Abat, mossèn Llorenç Garriga, va reobrir l’edifici com a centre interparroquial d’Acció Catòlica. S’hi representava la Passió i els Pastorets, i d’altres activitats; hi havia una secció folklòrica, la qual va recuperar danses i altres manifestacions de la cultura popular. L’activitat teatral ha estat una constant, i durant la dècada dels setanta segle XX, es va organitzar i representar un cicle de teatre i mim, que va possibilitar al públic vilanoví veure la millor producció de teatre independent català i espanyol. L’any 1983 es van realitzar obres de reforma i reparació interiors segons projecte de l’arquitecte Cyril Innes Nundy. A l’interior hi ha un gran mural, obra del pintor Armand Cardona Torrandell (1928-1995), instal·lat damunt de l’escenari. A banda i banda del mural hi ha els noms d’Espriu i Brecht, s’hi incorporen personatges d’aquests dramaturgs i textos de les seves obres, amb abundant esquitx pictòric i la iconografia representativa de l’obra del pintor. Actualment és un equipament cultural amb una programació estable de teatre, preferentment infantil, gestionat per l’entitat cultural Círcol Catòlic.

Altres enllaços amb informació:
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada