Seguidors

dilluns, 10 d’agost de 2020

CA LA TERESONA
TARADELL - OSONA

Fotos de Joan Dalmau JuscafresaEnllaç amb informació:

que diu:

Època: segle XVIII // XX
Descripció:
Ca la Teresona és una casa del segle XVIII. És un edifici entre mitgeres de planta rectangular que s'estructura en un dues crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es composa segons dos eixos d'obertures d'arc pla de pedra carejada, excepte el finestral de la planta baixa que és arrebossat de factura moderna. La llinda del portal està inscrita amb l'any "1767". El tractament exterior dels murs és arrebossat i pintat. El ràfec està acabat amb una imbricació de rajols i teules ceràmiques.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada