Seguidors

dimecres, 12 d’agost de 2020

VILLA MARIA
TARADELL - OSONA

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa
Enllaç amb informació:

que diu:

Època: segle XX
Descripció:
La Villa Maria és una casa modernista construïda a principi del segle XX. És un edifici entre mitgeres de planta baixa, pis i golfes i la coberta a diferents nivells. El frontis es composa segons dos eixos d'obertures, dels quals el principal és de major alçada. Consta d'un portal d'arc escarser amb l'intradós motllurat, sobre el qual comencen la decoració vegetal i les mènsules que sostenen una cornisa que es prolonga per tota la façana i que sobresurt formant la base dels balcons del primer pis. A la planta baixa del segons eix hi ha una finestra triforada amb columnes salomòniques amb capitells vegetals. Els dos balcons del pis estan delimitats per baranes de forja profusament decorades amb motius vegetals, als quals s'hi accedeix per dos finestrals d'arc rebaixat amb l'extradós motllurat i coronat amb acroteris. Sobre el balcó de l'eix principal hi trobem inscrit "VILLA MARIA" i un òcul, tot custodiat per sengles columnes salomòniques, des d'on arrenquen dues motllures prominents a mode de guardapols, coronat amb motius vegetals i l'any "1911". Cadascun dels eixos està rematat per un capcer: el principal és més alt i és escalonat amb la part central semicircular i un òcul; el segon està decorat amb un acroteri; tots dos resseguits per una cornisa motllurada. A nivell de coberta hi ha dos cossos que es corresponen amb les golfes i que es troben enretirats de la línia de la façana. El tractament dels murs és amb carreus encoixinats a la planta baixa i a la part central dels pisos superiors, i la resta arrebossat i pintat. A l'interior s'hi conserva la distribució, elements arquitectònics, els paviments i els sostres decorats originals.
Història:
La casa va ser construïda entre els anys 1911 i 1912 per encàrrec de Don Pablo Dulochs al mestre d'obres Joan Riera i Pallàs. Hi estiuejava la família Llorenç.

Altre enllaç amb informació:

que diu:

Descripció:
És de planta rectangular i el costat més estret pertany a la façana. Consta de tres pisos: la planta baixa presenta un gran portal d'entrada i una finestra amb dues columnetes al centre. Al primer pis hi ha dues balconades amb baranes de ferro bellament treballades. El cos de l'esquerre és de menys alçada que el de la dreta, el qual presenta una decoració amb columnes salomòniques adossades, un òcul i al damunt una decoració d'estuc seguint el ramejat de tot l'edifici amb la data de construcció de 1911. Al tercer pis l'espai està repartit en dues parts, ja que a l'esquerre forma una terrassa i a la dreta, al darrera, l'edifici continua. La teulada és a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana i està decorada. Els elements de construcció són molt variats com és usual en els edificis modernistes. Els materials en aquest cas són: la pedra, el guix, el totxo, l'estuc, el mosaic, el ferro i la fusta.
Notícies històriques:
Aquesta casa fou edificada a principis del s. XX, moment en què Taradell es converteix en centre d'estiueig i són varies les que s'hi aixecaren durant aquesta època, amb les mateixes característiques que l'estudiada. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada