Seguidors

dimarts, 11 d’agost de 2020

CASA CRISTÒFOL GILI 
TARADELL - OSONA

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa"CASA DE CHRISTOPHOL GILI LANY 1634"

Enllaç amb informació:

que diu:

Època: segle XVII // XXI
Descripció:
Casa del segle XVII que ha estat reconstruïda en els darrers anys. És un edifici cantoner de planta rectangular. Consta de planta baixa i dos pisos i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es composa segons quatre eixos d'obertures d'arc pla de pedra carejada, trencats a la planta baixa per una entrada de garatge amb llinda de fusta i brancals de pedra. La finestra del costat està inscrita: "CASA DE CHRISTOPHOL GILI LANY 1634" amb una creu intercalada. Els finestrals del segon pis de l'eix central tenen sortida a un balcó corregut amb mènsules i baranes de fusta. El tractament exterior dels murs és arrebossat i pintat. El ràfec està acabat amb cabirons.
La llinda inscrita es correspon amb la de l'antic portal.

La casa dóna nom a la plaça i era propietat del paraire Cristòfol Gili, fadristern del mas Gili de Vilalleons.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada