Seguidors

dissabte, 8 d’agost de 2020

 CASA DE LES VÍDUES o CAN PÈLIT
LLAGOSTERA - EL GIRONÈS
Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

que diu:
Època: segle XVI
Descripció:
Situada al nucli antic del municipi, molt a prop de l'església de Sant Feliu i i la Plaça del Mercat. La Casa de les Vídues és una antiga masia del segle XVI que, tot i haver estat objecte de profundes reformes i ampliacions, conserva alguns elements originals. L'edifici, de planta irregular i coberta composta, està disposat en una cantonada entre la plaça de la Llibertat i el carrer de Sant Antoni. La seva distribució és de planta baixa, primer i segon pis. A la planta baixa, hi ha tres obertures d'arc pla que corresponen a la porta d'accés i a dues finestres graellades. En conjunt presenten els emmarcaments amb llinda i brancals realitzats a partir de carreus regulars i ben escairats. Al primer pis de la façana principal, oberta a la plaça, hi destaquen dues finestres d'arc conopial amb decoracions flamígeres, guardapols i ampit motllurat. Al mateix nivell, s'hi obren una finestra plenament renaixentista amb guardapols de línies rectes i motllures, i una fornícula amb volta de petxina. A la planta superior hi ha una galeria amb tres finestrals separats per pilars d'obra nova. En el cas de la façana lateral, al primer i segon pis també s'hi obre una finestra a cada nivell i les seves característiques són les mateixes que les de la planta baixa de la façana principal. Al coronament de l'edifici, on s'hi disposa la teulada, hi destaca el seu voladís amb un ampli ràfec compost per biguetes voladisses i cartel·les. El parament es caracteritza per mostrar dues parts ben diferenciades: la inferior, a manera de sòcol, amb carreus regulars disposats a filades; i la superior, quedant als dos nivells de planta, amb esgrafiat de rombes i rectangles.
Notícies històriques:
L'estructura original de l'antiga casa, datada del segle XVI, s'ha anat modificant al llarg dels segles XX i XXI. L'any 1982, l'Ajuntament i la Diputació de Girona, van promoure la remodelació de l'edifici per acollir una biblioteca i l'Escola de Belles Arts. L'any 2014, l'Ajuntament va projectar una reforma i ampliació que va consistir en una redistribució dels espais interiors i la renovació de les instal·lacions d'electricitat, il·luminació, aigua i climatització. Tanmateix, es van rehabilitar les façanes i es va renovar el paviment, les fusteries interiors i les cobertes. L'ampliació de la construcció es féu a partir de l'alçat d'un nou nucli de comunicacions (escala i ascensor) en un terreny adjacent. Tot i les reformes, les finestres i la fornícula de la planta noble, són originals. Les altres obertures, amb muntants i llindes completament llisos, són de datació posterior. El nom Ca les Vídues prové del fet que les vídues de la família Boada, antics propietaris, deixaren la seva casa pairal per traslladar-se a aquesta, que quedava més a prop de l'església. El nom de Can Pèlit es donà al voltant de 1900, quan acollí la botiga de terrissa Can Pèlit. Amb el temps, però, la casa quedà abandonada i l'any 1957 passà a ser propietat de l'Ajuntament.
Ribot i de Balle, Joan M. de (restauració)
1974-1982, restauració

*************************************************************************

Casa de les Vídues a Plaça de la Llibertat
Coneguda popularment com Plaça Dalt, presidida per la casa de les Vídues, estava envoltada per tota mena de botigues i negocis, centre comercial i social del poble fins al segle XIX.Altres enllaços amb informació:Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada