Seguidors

dilluns, 3 de febrer de 2020

CAL FERRERÓ
ALPENS - 'EL LLUÇANÈS'

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa


Any 1609 inscripció a la llinda de la porta.

Anagrama de Crist a la llinda de la finestra.

Enllaç amb informació:

que diu:

Època: segle XVII
Cal Ferreró està situada a la cantonada sud de la plaça Major d'Alpens.
És un edifici de mitjanes dimensions format per planta baixa i dos pisos amb teulada de doble vessant i aigües a la façana principal. Els murs de càrrega són de maçoneria de pedra irregular i presenta cantonades diferenciades de carreus ben treballats. Dues de les façanes, la sud-oest i la sud-est, presenten el mur de pedra vista en tota la planta baixa i la resta de la façana arrebossada, deixant a l'exterior les cantonades i els emmarcats de pedra de les obertures. La façana principal, orientada al nord-oest, està ordenada amb dues obertures per planta. A la planta baixa hi ha dues portes emmarcades amb pedra, separades per un pedrís. Resulta remarcable la llinda de la porta de la dreta, que presenta decoració d'arc conopial i la data inscrita de 1609. A la dreta del primer pis hi ha un balcó emmarcat amb pedra bisellada i el monograma IHS inscrit a la llinda. A la part esquerra hi ha una finestra emmarcada amb pedra bisellada i ampit motllurat. Al segon pis hi ha dues finestres reformades d'iguals dimensions. La façana sud-oest presenta, a nivell de planta baixa, una porta emmarcada amb pedra bisellada. Al primer pis hi ha un balcó i una finestra emmarcades amb pedra bisellada. Al segon pis destaca una finestra amb brancals, llinda i ampit motllurat. Sota teulada hi ha una finestra semicircular partida en dues parts. A la façana sud-est cal destacar el pou de pedra incorporat a la planta baixa, actualment amb coberta d'una vessant, que conserva el ferro de suport de la politja col·locat per sobre la finestra esquerra del primer pis. A la dreta del pou hi ha una finestra apaïsada emmarcada amb monòlits de pedra. A la resta de la façana hi ha dues finestres per planta, tres de les quals emmarcades amb pedra bisellada.
És una de les cases més antigues del poble tal com ho indica la inscripció de la seva llinda que situa la seva construcció a principis del segle XVII.

Altre enllaç amb informació:

que diu:

Descripció:
Casa construïda amb murs de pedra irregular i morter, amb carreus ben tallats a les cantonades dels murs. La teulada és a doble vessant lateral a la porta d'entrada que és per la façana de la Plaça Major. L'estructura de la façana principal és de planta i dos pisos amb totes les obertures amb llindes i muntants de pedra. A la part del darrera de la casa es conserva encara la cisterna.
Notícies històriques:
Aquesta casa està considerada una de les cases més antigues del poble d'Alpens i està datada a la llinda de la porta amb la data 1609 i l'anagrama de Crist.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada