Seguidors

diumenge, 16 de febrer de 2020

ESGLÉSIA DE SANT JOAN DEL NOGUER
SORA - OSONA

Fotos de Joan Dalmau JuscafresaEnllaç amb informació:

que diu:

Època: segle XII
Descripció:
La capella és un edifici senzill de planta rectangular, que consta d’una nau, sense absis diferenciat, coberta amb una volta apuntada, la qual fou bastida al final del segle XII, d’acord amb la tradició romànica i seguint una tècnica constructiva molt rústica.
La volta apuntada està revestida en el seu intradós per diverses capes d’enguixats successius que no deixen veure com està constituït l’aparell de les pedres.
L’edifici té dues finestres de doble esqueixada, l’una a la paret de ponent i l’altra a migjorn, que queda al costat dret del presbiteri i que és mig tapiada. Així mateix hi ha dues obertures més a la paret de llevant, una és com una escletxa o espidiera, només visible des de l’exterior, i una altra, de forma quadrada, que fa 30 x 30 cms, que queda al costat dret de la primera.
La portalada, de cara a migdia, és de punt rodó amb dovelles ben tallades. A prop d’aquesta hi ha una pica d’aigua beneita de pedra picada que probablement pertany a la mateixa època.
Les parets han estat fetes amb un aparell de carreus grossos, els uns molt ben tallats i els altres irregulars; tot i que no segueixen gaire les filades horitzontals, l’aparell queda molt ben travat i extraordinàriament ben conservat. La coberta és feta amb lloses de pedra i es troba en bon estat de conservació.

Altre enllaç amb informació:

que diu:

Capella de planta rectangular, d'una sola nau, sense absis, amb coberta de volta apuntada a l'interior i lloses planes a l'exterior de la teulada. Té una finestra de doble esqueixada a la paret de ponent i una altre a la paret de migjorn, al costat dret del presbiteri. La porta, formada per un arc de mig punt, s'obre al mur de migdia. Tota l'església està construïda amb carreus grans tallats amb cura i que queden ben conjuntats entre ells. L'interior de la volta està enguixat.
La primera documentació de l'església és del 1245, quan Beatriu de Posa llega en testament dos sous a l'església del Noguer. Notícies posteriors denoten la presència de culte, la vinculació als propietaris del mas Noguer i al rector de Sant Pere de Sora que hi celebrava missa diverses vegades l'any. La visita pastoral del 1686 diu que està dedicada a Sant Joan Baptista i a Sant Joan Evangelista.

Altres enllaços amb informació:
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada