Seguidors

dijous, 27 de febrer de 2020

MAS MARÈS
ROSES - L'ALT EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa
Enllaç amb informació:

que diu:

Època: segle XVI – XVIII
Descripció:
Mas format per un conjunt de cossos adossats, que li confereixen una planta més o menys rectangular, i alguns cossos aïllats que acompanyen aquesta edificació principal.

El cos principal, situat al nord, presenta una planta rectangular força allargada, amb coberta a dues vessants de teula àrab. Està construït en un desnivell natural del terreny, fet que provoca que per la part oest, l'edifici tingui dues plantes i, per la part est només una, ja que la primera planta queda al nivell del terreny en aquest punt. La façana principal presenta una porta d'arc rebaixat que dóna accés a la planta baixa, destinada originàriament al bestiar, i un petit cos adossat a la cantonada nord-oest. La façana nord presenta dues petites finestres i una porta rectangular que dóna accés al pis, destinat a habitacle. A l'interior hi ha voltes de mig punt de pedra a la planta baixa i embigat a la planta pis.

La resta de l'edifici s'allarga en direcció sud mitjançant una successió de tres cossos adossats, amb les teulades a diferent nivell, corresponents a diferents etapes constructives de la casa. Es conserven trams de tortugada de teula vidriada verda, tot i que aquest sector de l'edifici es troba enrunat actualment. A la part del darrera es localitza el barri. Està format per una tanca perimetral disposada vers el sud i l'est, bastida amb pedra sense escairar i amb diverses obertures tapiades, al marge de la porta d'arc rebaixat i d'una finestra amb voladís de teula.

Tota l'edificació es troba bastida amb grossos rebles de granit lligats amb morter de calç. Els murs exteriors es trobaven arrebossats.

A uns cinc metres al nord-est del mas hi ha dos cossos aïllats més, una pallissa amb coberta a una vessant i voltes d'arc de mig punt de pedra, i les restes d'una torre de defensa situades al costat d'un altre recinte destinat a les tasques agrícoles. La torre, de planta circular, presenta el basament lleugerament atalussat. Bastida amb pedres desbastades per la cara externa lligades amb morter de calç. En queda dempeus poc més de la meitat occidental, en una alçada d'uns 5 metres. A l'extrem més elevat del parament hi ha una espitllera, feta amb dos carreus escairats. L'aparell és de grossos rebles de granit lligats amb morter. A l'interior de la torre, i adossada al seu mur, hi ha un pany de mur d'una dependència del mas derruïda, on s'ha conservat una porta amb arc de descàrrega.
Notícies històriques:
Durant la reparació de la teulada de l'any 1987 es va documentar una teula àrab amb la inscripció 1742. Hi ha una altra, esgrafiada a la paret que dóna a la sortida que és de l'any 1897.

La primera referència de l'heretat és de Josep Marés i Caterina Sanés, documentada a l'any 1724, encara que es creu que es remunta al s. XVI.Altre enllaç amb informació:

que diu:

El Mas Marès és una masia fortificada formada per diferents cossos construïts en èpoques diverses. L’edifici principal consta de dues plantes coberta a dues aigües en el qual s’hi ha afegit diverses estructures. A uns 5 metres de l’angle nord-est hi ha les restes d’una torre de defensa.
La torre del mas va ser construïda amb una finalitat defensiva i és de planta circular. El basament és atalussat i per les seves característiques segurament va ser bastida durant el segle XVI. La part millor conservada és la meitat oriental on la paret arriba a una alçada màxima de cinc metres. En aquest tram de mur s’hi observa una espitllera feta amb dos carreus escairats. El parament de la torre està fet amb pedres de granit lligades amb morter.
Actualment aquest edifici es troba envoltat de camps conreats de vinya i s’utilitza com a magatzem agrícola. Davant de la façana principal hi ha una esplanada en la que hi ha dues rengleres de plàtans de grans dimensions i una font.
Tot el conjunt es troba força enrunat però antigament la torre formaria part d’una xarxa de construccions de vigia i protecció del litoral.Altres enllaços amb informació:Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada