Seguidors

dissabte, 23 de juny del 2018

ANTIC CONVENT DE SANTA MAGDALENA
o
CONVENT DE SANT AGUSTÍ
CASA TORRECABOTA

Castelló d'Empúries - l'Alt Empordà

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa


En origen havia estat una leproseria o hospital de mesells dedicat a Santa Magdalena i regit pels cònsols de la vila. Els frares agustins s'havien establert a Castelló d'Empúries ja al segle XIII, però es traslladaren dins la població a causa de les contínues guerres del segle XVII. L'església, acabada vers 1749, està construïda sobre un ampli soterrani, i el seu campanar ha esdevingut una de les fites en l'skyline del Castelló antic. Església i clos conventual passaren a mans particulars amb la desamortització dels segle XIX.

Enllaç amb informació i descripció:

que diu:

Època: segle XVIII
Descripció:
Situat en els límits de l'antic nucli emmurallat de la població, formant cantonada entre els carres del Calabró i el Climent.

Conjunt format pel claustre del convent i al seu costat l'església. El claustre, de planta rectangular, es troba molt transformat, de la mateixa manera que les ales on hi havien les dependències del convent. De la façana del carrer Calabró, destaca la porta d'accés al claustre.

Es tracta d'una gran porta d'obertura rectangular de carreus de pedra escairats, emmarcada per dues pilastres amb els capitells i els basaments decorats, i un entaulament amb el coronament motllurat. Per damunt, una petita fornícula decorada amb la imatge d'un sant. En un dels carreus apareix la data 1749. La resta de la façana està molt transformada. Un altre element digne d'esment és la torre que s'eleva a l'esquerra de l'església. És de planta quadrada, bastida amb pedra, i amb el cos superior vuitavat, amb motllures decoratives i quatre obertures d'arc de mig punt. Conserva interessants gàrgoles amb decoració de tema animal. De la mateixa façana de l'església destaquen alguns trams amb el parament de carreus escairats i un gran portal d'arc rebaixat d'accés a l'interior.
 
Notícies històriques:
Els agustins foren una de les cinc cases monàstiques que van establir-se a Castelló d'Empúries, fora muralles, al s. XIII. Se sap que hi havia un primer convent de Santa Magdalena -també anomenat de Sant Agustí- des del segle XIII al barri de Sant Llàtzer, i que posteriorment, després del setge dels francesos el 1655, en què foren destruïts tots els convents, van traslladar-se a l'actual edifici de Torrecabota, dintre del nucli urbà.

El convent i l'església actuals van ser bastits durant el segle XVIII. A la llinda de la porta d'accés del convent es pot apreciar la data del 1749, així com un làpida sepulcral jueva a la façana est.

Aquest edifici és de propietat privada des de la desamortització del segle XIX. En l'actualitat l'antic convent és un casa particular que s'ha reconvertit per poder albergar el restaurant i la piscina del Hotel Canet, situat a les proximitats. El nom del Paller d'en Roda correspon a l'annex de l'antiga església que actualment s'utilitza de magatzem.
 

Altre enllaç amb informació i descripció:

que a la pàgina 109 hi diu:

Antic Convent de Santa Magdalena o de Sant Agustí, que passà a mans particulars després de la desamortització dels segle XIX. L’antic convent és format pel claustre, l’església i la Torrecabota. El conjunt té una planta en forma d’U oberta cap a ponent sobre l’antic pati o horta. L’església ocupa l’ala nord, i actualment pertany a un propietari distint al de la resta del convent. L’entrada s’efectua per l’ala est, en la cual està situat el nucli d’escales per donar accés a l’única planta pis existent i les golfes. En aquesta ala el sostre de lplanta baixa està format per voltes d’aresta sustentades per pilars de pedra. La façana està constituïda per un mur de fàbrica de maó i pedruscall, molt malmesa, en la qual hi destaca la portalada d’entrada formada per dues columnes de pedra tallada, adossades, que suporten l’entaulament, sobre el qual hi ha una fornícula. A la façana del pati hi resten uns portals amb arcada de mig punt adovellats. L’església és d’una sola nau. Al segle passat es destruï un rengle de capelles laterals per tal d’eixamplar el carrer d’en Cabra. La façana principal està construïda amb aparell de pedra escairada i maó. En l’angle sud-est s’alça el campanar, de planta quadrada amb cos superior  octogonal i obertures amb punt rodó adovellades.
La casa Torrecabota ha estat remodelada recentment i actualment forma part d’un establiment hoteler.

Altres enllaços amb informació i descripció:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada