Seguidors

dijous, 28 de juny del 2018

RECTORIA DE CASTELLÓ D'EMPÚRIES
l'Alt Empordà

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa


Segle XX
Casa entre mitgeres construïda per l'arquitecte Josep Azemar i Pont. Destaca la decoració amb plaquetes ceràmiques de la façana, les obertures del primer pis i la barana decorada.

Josep Azemar i Pont
Enllaç amb informació i descripció:


que diu:

Època: inici segle XX
Descripció:
Situada a l'antic nucli emmurallat de la població, al barri del puig Salner, a la mateixa plaça que la basílica de Santa Maria.

Casa entre mitgeres amb jardí posterior, de planta rectangular i formada per tres crugies paral·leles a la façana principal, amb la teulada de teula àrab i doble ràfec de dents de serra. Consta de planta baixa, planta pis i altell. La façana es troba arrebossada i pintada, amb diverses tipologies d'obertures. A la planta baixa hi ha la porta d'accés d'arc de mig punt, amb emmarcament de pedra i la dovella clau destacada. Als costats hi ha tres finestres d'obertura rectangular amb els angles arrodonits i ampit de maons a sardinell units entre ells. A la primera planta hi ha quatre finestrals rectangulars amb permòdols. Els dos centrals tenen sortida a un balcó corregut amb barana de ferro decorada. A l'altell, separat de la primera planta per una cornissa de plaques ceràmiques decorades amb motius vegetals, les obertures són d'arc de mig punt amb l'ampit decorat amb rajoles ceràmiques.
 

Altre enllaç amb informació:


que a la pàgina 116 diu:

Edifici de tres plantes, constituït per tres crugies paral·leles a la façana de la plaça, amb pati posterior, a l'interior de l'illa.
Ès una reconstrucció feta durant la primera dècada del segle XX per allotjar la rectoria, que anteriorment estava a lloguer a la casa Bach de la Plaça de les Cols. És probable que sigui una obra de Josep Azemar i Pont, que desenvolupà la seva obra principal a la ciutat de Figueres. Les formes de les finestres, ràfec i cornises i materials, denoten una clara influència del modernisme. Tret del portal d'entrada, de pedra tallada, les obertures de la façanaa la plaça segueixen una composició perfectament simètrica.

Altre enllaç amb informació:


que diu:

Casa entre mitgeres construïda per l’arquitecte Josep Azemar. Destaca la decoració amb plaquetes ceràmiques de la façana, les obertures del primer pis i la barana decorada.
Edifici de principi del segle XX (1905-1910) obra de l’arquitecte Josep Azemar, situat a la plaça de la Basílica. Es tracta d’una casa entre mitgeres amb jardí posterior, de planta rectangular i formada per tres crugies paral·leles a la façana principal, amb teulada de teula àrab i doble ràfec de dents de serra. Consta de planta baixa, planta pis i altell, i a la planta baixa destaca el portal d’arc de mig punt amb emmarcament de pedra i la dovella clau destacada. La primera planta està separada de l’altell per una cornisa de plaques de ceràmiques decorades amb motius vegetals i presenta quatre finestrals rectangulars amb permòdols; els dos finestrals centrals tenen sortida al balcó corregut amb barana de ferro decorada.
Altre enllaç amb informació:
que diu:
DESCRIPCIÓ
Edifici de planta de forma allargada formada per tres crugies paral.leles a façana. A la part posterior de la casa hi ha un jardí. Pel ràfec de la coberta, la forma de les finestres i els elements decoratius en forma dentada de la façana es poden atribuir a l'arquitecte Azemar.
CRONOLOGIA
1er. 1/4 del s. XX.

Altre enllaç amb informació:


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada