Seguidors

diumenge, 3 de juny del 2018

TORRE D'EN MORNAU
Pau - l'Alt Empordà

Fotos de Joan Dalmau JuscafresaLa Torre d’en Mornau és una gran explotació agrícola ubicada vora el nucli de Vilaüt, gairebé al límit de Castelló d’Empúries, en la zona humida dels Estanys de Pau. Encara que el mas i els demés edificis adjacents que la componen són força moderns (dels segles XIX i XX), sembla ser que els mornau que donaren nom a la finca vivien a Vilaüt des d’època medieval.
Es tracta d’un cortal, una finca en la que predomina l’activitat ramadera. De les diverses edificacions que s’hi poden observar, destaca la torre quadrada de tres pisos, que té una galeria a l’última planta amb obertures de mig punt fetes de maó i una llanterna que decora el punt més alt de la coberta. La resta d’edificis son més senzills i funcionals: estables per allotjar els animals, magatzems per a les eines agrícoles i dues grans sitges per emmagatzemar gra amb merlets a la part superior.

Enllaç amb informació i descripció:


que diu:

Època: segle XIX
Descripció:
Situada al sud-oest del nucli urbà de la població, dins del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, entre la zona dels Estanys de Pau i la Joncassa. S'hi accedeix per la carretera de Pau a Castelló d'Empúries.

Gran grup edificat format per diverses construccions adossades i aïllades, que conformen un conjunt de planta rectangular. El sector més destacat del conjunt és el sud-est. Es tracta de dos grans edificis de planta rectangular, amb coberta de quatre vents, distribuïts en planta baixa i pis. Les obertures de la planta baixa són rectangulars mentre que les del pis són d'arc de mig punt. Ambdós edificis estan adossats a una torre de planta quadrada situada a la cantonada sud-est. La torre, amb coberta de pavelló i coronada per una llanterna, presenta tres pisos d'alçada. Hi ha un portal d'arc de mig punt adovellat a la façana sud i tres finestres d'arc de mig punt de maó, a mode de galeria, al pis superior de cada façana.

En direcció sud hi ha un altre cos de planta rectangular adossat a l'anterior. Presenta coberta holandesa i al mur sud, centrat, hi ha un cos avançat a mode de tribuna o mirador amb tres finestrals actualment tapiats. Al mur oest hi ha un porxo davanter amb teulada a una vessant que presenta un gran arc rebaixat bastit amb maons disposats a plec de llibre.

Al sector nord del conjunt hi ha un gran edifici aïllat de planta rectangular, distribuït en planta baixa i pis i amb coberta a dues vessants, que presenta totes les obertures d'arc rebaixat amb els brancals pintats de color blau. Al costat oest d'aquest hi ha dues grans sitges amb forma de torre, amb el coronament emmerletat.

A la cantonada sud-oest de la finca hi ha un conjunt de cossos adossats que es correspondrien amb la zona d'habitatge de la finca. La resta són estables, corts, magatzems i pallisses.
 
Notícies històriques:
Conjunt d'edificis que constitueixen el centre d'una gran explotació ramadera i agrícola que havia estat propietat de l'exèrcit i que més endavant fou venuda a particulars, els mateixos propietaris de Santa Maria de Penardell. Recentment ha passat a titularitat pública. Durant la postguerra l'exèrcit el va destinar a la cria de cavalls.

La restauració portada a terme a mitjans del segle XX fa ser dirigida per Pelai Martínez.

Altres enllaços amb informació:
Enllaç que parla de l'aclariment sobre el procés de venda parcial de la finca Torre Mornau dels Aiguamolls de l'Empordà publicat el 18 d'abril de 2012 a:

que diu:

  • La reserva integral dels Estanys, que ocupa 28 hectàrees i forma part de la finca, es manté en propietat de l’Incasòl 
  • Les 90 hectàrees que s’han ofertat són bàsicament terrenys d’usos agrícoles els quals estan regulats pel pla especial del parc natural dels Aiguamolls i s’han d’ajustar a la seva normativa 
  • La titularitat privada és perfectament compatible amb la gestió d’una finca dins d’un espai protegit, com passa en molts altres indrets de Catalunya
L’Institut Català del Sòl (Incasòl) ha iniciat un procés de venda d’una part de la finca Torre d’en Mornau, situada entre els municipis de Pau, Castelló d’Empúries i Perelada, al parc natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Es tracta d’uns terrenys de 118 hectàrees de les quals se n’han posat a la venda 90. Són terrenys molt plans dedicats bàsicament a camps de conreu herbacis de regadiu i a closes destinades a pastures, i inclou el conjunt edificat de Torre d’en Mornau, format per diverses edificacions i 4 masies disperses al llarg de la finca. Les 28 hectàrees restants de la finca continuen en propietat de l’Incasòl, perquè es troben incloses dins de la reserva integral dels Estanys.

La finca va ser adquirida per l’Incasòl l’any 2006 per 2,3 MEUR. Des de llavors, no s’ha dut a terme cap actuació de millora en aquest espai. Amb aquesta operació, a banda d’obtenir ingressos donada la difícil situació econòmica de l’Incasòl que arrossega un deute de 900 MEUR de l’anterior legislatura, es pretén aconseguir una millor gestió de la finca mantenint els usos previstos pel pla especial del parc, tot garantint la seva conservació des del punt de vista ambiental. Aquesta situació de titularitat privada dins d’un espai protegit es produeix en moltes altres finques arreu de Catalunya.

Així, en aquesta finca s’hi poden desenvolupar activitats compatibles amb els valors naturals, productius i paisatgístics de la zona de les Closes, seguint estrictament la normativa vigent al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, que té una superfície de 4.730 hectàrees. La finca manté la protecció derivada del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), la Xarxa Natura 2000, i l'Inventari de Zones Humides de Catalunya.

L’anunci per presentar ofertes per a la finca Torre d’en Mornau, mitjançant concurrència pública, es va publicar el 30 de març per un preu base de 2,5 MEUR. Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, l’Incasòl ha rebut una única sol·licitud.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada