Seguidors

dilluns, 25 de juny del 2018

CASA AMETLLA
Castelló d'Empúries - l'Alt Empordà

Fotos de Joan Dalmau JuscafresaCasal amb jardí que conserva elements arquitectònics i escultòrics excepcionals a l'interior. El polític i periodista Claudi Ametlla i Coll ( Sarral 22 de maig de 1883- Barcelona 8 d'octubre de 1968), que donà nom a l'edifici, es va casar amb la pubilla de la casa.

Claudi Ametlla i Coll.


Enllaç amb informació i descripció:


que diu:

Època: segles XVIII – XIX

Descripció:
Situada dins l'antic nucli emmurallat de la població, a poca distància de la basílica de Santa Maria, l'edifici ocupa la cantonada entre els carrers Capellans i Caserna.

Conjunt edificat en forma d'L, ubicat al voltant d'un jardí i d'una eixida de planta rectangular, que consta de planta soterrani, planta baixa, primera planta i altell.

El cos principal està format per quatre crugies perpendiculars a la façana principal. El soterrani té les cobertes de voltes grasses, probablement corresponents a anteriors edificacions que ja existien abans de la construcció de l'edifici. La planta baixa està coberta amb voltes d'aresta bastides amb maons (vestíbul) i sustentades per petits pilastres adossats als murs. La caixa d'escala es troba coberta amb una cúpula semiesfèrica sobre petxines, coronada per una llanterna octogonal que il·lumina l'interior de l'escala a través d'unes petites finestres rectangulars. La cúpula està decorada amb quatre figures escultòriques situades a les petxines, que probablement representen els quatre elements naturals. En aquesta planta també es documenten les quadres pel bestiar.

A la primera planta destaca la gran sala i algunes sales amb obertures motllurades. La façana principal presenta un revestiment estucat força malmès, que imita un parament de carreus de pedra, amb les juntes en baix relleu. La porta d'accés a l'edifici, adovellada, és rectangular i amb la llinda plana. Al seu costat hi ha un gran portal d'arc de mig punt adovellat, actualment tapiat, i dues finestres rectangulars amb dovelles de pedra picada. A la primera planta, les obertures són balcons d'obertura rectangular, formats per voladissos d'una sola llosa de pissarra, suportats per passamans metàl·lics de les mateixes característiques que la reixa de la barana. A la planta altell, les obertures corresponen a petites finestres quadrades.
 
Notícies històriques:
Les primeres dades relacionades amb aquesta casa mencionen la seva compra per part de Felip Pastell (1718) al "Real Patrimonio", juntament amb altres finques de Castelló d'Empúries i Siurana. L'edifici fou concebut com a casa d'estiueig.

Després de Felip Pastell va passar a mans de la família Fluvià d'Olot i posteriorment a la família Mas de Xexas, també d'Olot.

Aquesta casa pairal va ser la primera del poble que va tenir una vaqueria. Tancaven les vaques en una de les quadres de la casa i allà mateix es venia la llet que donaven. El normal per l'època era que les pastures fossin lliures, no que residissin en una casa dins del poble tancades.
 

Altre enllaç amb informació:


que a la pàgina 111 diu:

Casal format pel conjunt edificat en forma d’L al voltant d’un jardí i d’una eixida allargada. El cos principal està format per quatre crugies aproximadament ortogonals al carrer Capellans. La planta soterrani és coberta per voltes grasses corresponents a anteriors edificacions existents abans de construir el casal. La planta baixa és coberta amb voltes de maó, i de creueria en el vestíbul, que descansen sobre parets de pedruscall. Al primer pis destaquen les cambres amb arcoves d’obertures emmotllurades i sostres decorats. La caixa d’escala és coberta amb cúpula semiesfèrica suportada per quatre petxines decorades amb figures en alt relleu, al·legòriques de les quatre estacions. La cúpula és coronada per una llanterna octogonal que il·lumina la caixa d’escala. La façana sobre el carrer Capellans està acabada amb un estucat força malmès, imitant l’especejament de carreus de pedra, amb les juntes enfonsades. Les obertures en planta baixa conserven els brancals i els dintells  de pedra tallada corresponents a les anteriors edificacions. Les obertures de la planta pis són balcons formats per lleugeríssims voladius suportats per passamans metàl·lics.

Altres enllaços amb informació:


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada