Seguidors

dissabte, 23 de juny del 2018

LA PRESÓ VELLA - ANTIGA CÚRIA
Castelló d'Empúries - l'Alt Empordà

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

Al panell informatiu hi diu:

L'edifici de la Cúria o cort judicial, amb la corresponent presó, fou construït pel comte d'Empúries l'Infant Pere I a partir de 1336 amb restes de l'antic castell comtal. 
Es tracta d'un doble edifici medieval que era el símbol del poder jurisdiccional dels comtes d'Empúries: la Cúria o tribunal de justícia, notaria pública dels comtes i seu de l'arxiu del comtat d'Empúries: i la Presó, lloc de reclusió dels condemnats. Fou construït amb les restes de l'antic castell del Puig Mercadal, la primera residència dels comtes a la vila. La seva situació en la trama urbana de la vila permetia el control de la plaça i les diverses activitats comercials, principalment el comerç de cereals (s'instal·laren mesures de pedra l'any 1338), la sal, els teixits (drapers, paraires i tintorers) i les mercaderies dels ports de Roses i Cadaqués. El mercat setmanal era dimars i disabte, i per Rams es celebrava una fira que reunia comerciants de la Corona d'Aragó, del sud de França i del nord d'Itàlia. Actualment és la seu del Museu d'Història Medieval de la Cúria-Presó, una col·lecció dedicada a la història medieval de la vila i al llegat del call jueu medieval, com la important col·lecció lapidària hebrea.
Mesura de gra segles XVI-XVII, capacitat 3 quarterons (6,50 litres)Enllaç amb informació i descripció:

que diu:

Època: segles XIV-XV
Descripció:
Situat dins de l'antic nucli emmurallat de Castelló d'Empúries, al barri del Mercadal, en el que es coneixia com la Plaça del Gra (actual Plaça de Jaume I), formant cantonada amb el carrer de la Presó.

Edifici format per tres crugies, amb teulada a dues vessants de teula i carener paral·lel a la façana de la plaça. Consta de planta baixa i un pis, amb un recreixement superior fruit de l'última rehabilitació. La crugia que alberga l'antiga cúria ha estat molt transformada internament, adaptant-la al seu nou ús. Es conserven, però algunes mènsules de tall. Adossat a la part posterior hi ha el cos de la presó. A la planta baixa hi ha arcs de mig punt, bastits amb pedra, i altres de rebaixats, que combinen la pedra amb el maó. És on es localitzen les cel·les dels presos, distribuïdes al voltant d'un pati interior. La primera planta, a la que s'accedia per unes escales de pedra, està destinada actualment al museu de la presó. Exteriorment, l'edifici està bastit amb un aparell de carreus ben escairats lligats amb morter. La façana de la plaça presenta un gran portal d'arc de mig punt adovellat i, al seu costat, una finestra gòtica trilobulada, amb les columnetes i els capitells restituïts. Al primer pis hi ha una altra finestra rectangular trilobulada, totalment restituïda, que no perd consonància amb l'anterior. La façana de la presó també té un portal d'arc de mig punt adovellat, amb els brancals de carreus escairats. Al primer pis hi ha tres petites finestres d'obertura quadrada, amb els brancals i les llindes de pedra, i dues d'elles amb reixa de ferro forjat.
 
Notícies històriques:
Edifici gòtic construït vers 1336 que integrava dues funcions pròpies de la vila medieval: la Cúria, seu del tribunal de justícia, i la Presó on ingressaven els condemnats. A la cúria, a migdia, hi destaca la façana que dóna a la plaça de Jaume I (antiga plaça del Gra), amb finestrals gòtics que han estat restaurats. La presó, al nord, té portal adovellat i dues finestres reixades a la façana. A l'interior, petites cel·les es distribueixen a l'entorn del pati. S'hi han conservat curiosos grafits fets pels presos en diferent èpoques.

L'any 2001 fou rehabilitada i restaurada per albergar l'Arxiu Històric i l'Oficina de Turisme. Al mateix temps es va museïtzar l'interior de la presó.
 

Altre informació al Catàleg del Pla Especial del Centre Històric que diu:

Edifici format per dos cossos, un destinat a la Cúria de Castelló i l’altra a presó. Les façanes estan constituïdes per carreus ben escairats. Cada cos d’edifici té el seu portal d’arc de mig punt adovellat. El cos que dóna sobre la Plaça del Gra, té, al costat del portal, un finestral gòtic del qual només en resta el dintell. A la part superior de l’esmentat cos se li adicionà una altre planta, formada per fàbrica de maó massís.

Altre enllaç amb informació i descripció:


que diu:

DESCRIPCIÓ
Aquest singular edifici era a l'edat mitjana un complex judicial i penal que comprenia dos cossos edificats: en primer lloc la cúria o espai on s'impartia justícia, situat a l'esquerra de l'actual porta d'accés. Des d'aquest indret, els condemnats ingressaven a l'interior de segon cos edificat, que constituïa la presó estricta. Precisament, l'enorme interès de la presó de Castelló d'Empúries -que sabem per evidències documentals que ja funcionava en el segle XIV i que disposava de botxí- rau en el fet que és un model singular d'una presó de l'antic règim. Aquestes eren, sovint, edificacions que disposaven d'un petit pati central al voltant del qual se situaven les fosques i malsanes cel.les, estances clausurades mitjançant una gruixuda porta i amb un únic punt de claror que penetrava a través de les petites finestres reixades que donaven al pati esmentat. Aquestes obertures també servien per fer entrar l'escudella amb el menjar pels condemnats. En aquests obscurs i insalubres habitacles, els presoners deixaren, entre el segle XVII i XIX, l'emprenta dels seus estats anímics, de les seves inquietudas i dels seus pensaments sota la forma d'abundants grafits carregats de plasticitat i simbolisme.

L'edifici es troba situat a la cantonada de la pl. Jaume I amb el c. de la Presó. Es tracta d'una construcció molt malmesa i que ha sofert nombroses modificacions al llarg de la història, però en la que encara resten elements que cal destacar: els dos portals d'arc de mig punt adovellats, els tres arcs trilobulats d'una antiga finestra gòtica, aprofitats com a llinda de la porta d'accés actual, i el parament de carreus ben escairats.
CRONOLOGIA
Edifici bastit durant els segles XIV - XV, en estil gòtic. Va funcionar coma Presó i Cúria.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Altres enllaços amb informació:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada