Seguidors

dimecres, 27 de juny del 2018

CASA VEHÍ
Castelló d'Empúries - l'Alt Empordà

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa


Segle XVII
Casa d'època moderna situada a l'antic call jueu medieval, al davant de la segona sinagoga. Destaca el gran portal d'arc de mig punt adovellat, amb els brancals de carreus de pedra.

Enllaç amb informació i descripció:


que diu:

Època: segle XVII

Descripció:

Situada dins l'antic nucli emmurallat de Castelló, en un dels carrers més significatius del barri jueu de la vila.

Edifici format per planta baixa i dues més d'alçada. La façana presenta un parament força íntegre bastit amb carreus ben escairats disposats formant filades completament regulars.

A la planta baixa presenta un gran portal d'arc de mig punt adovellat, amb els brancals construïts amb carreus de pedra, els quals formen part del mateix parament de la façana. A banda i banda del portal es documenten una sèrie de reformes que tapien anteriors obertures presents al mur. Alhora, en aquestes mateixes reformes, s'obren dues petites finestres rectangulars de recent cronologia. A la primera planta, les obertures són rectangulars i amb els brancals i les llindes bastits amb carreus de pedra. Tenen sortida a uns balcons independents, amb el forjat motllurat i una barana de ferro senzilla. El balcó central està bastit damunt del portal adovellat, al qual afecta en part. Les obertures de l'última planta són finestres allindades amb els brancals de pedra.
 

Notícies històriques:

Tot i que aquest edifici està situat dins els límits de l'aljama jueva de Castelló del segle XIV, la qual va evolucionar des del barri de l'Eramala fins al barri del Mercadal, la seva construcció s'ubica dins del segle XVII.

Altre enllaç amb informació:


que a la pàgina 104 diu:

Casal constituí per tres crugies ortogonals al carrer. La façana està formada amb aparell de pedra escairada, i les obertures estan ordenades en tres eixos verticals. L’accés s’efectua per la crugia central, a través d’un portal amb dintell adovellat de mig punt per la part superior i escairat per la part inferior.
Els Vehí foren Cavallers del Comte d’Empúries.

Altre enllaç amb informació:


que diu:

Segle XVII
Casa d’època moderna situada a l’antic call jueu medieval, al davant de la segona sinagoga. Destaca el gran portal d’arc de mig punt adovellat, amb els brancals de carreus de pedra.
Tot i que l’edifici està situat a l’antic barri o call jueu medieval, al carrer Peixateries Velles i davant la segona sinagoga, la construcció data del segle XVII sobre restes tardomedievals. Està format per una planta baixa i dues plantes més, i la façana presenta un parament força íntegre bastit amb carreus ben escairats disposats formant filades completament regulars. Destaca el gran portal d’arc de mig punt adovellat, amb els brancals construïts amb carreus de pedra que formen part del mateix parament de la façana. Els membres de la família Vehí, originàriament propietària de l’immoble, foren durant l’edat mitjana cavallers dels comtes d’Empúries. A la part posterior de la casa hi hagué entre els anys 1903 i 1936 el Col·legi dels Germans de Sant Gabriel.
Altre enllaç amb informació:


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada