Seguidors

dijous, 28 de juny del 2018

SEGONA SINAGOGA DE CASTELLÓ D'EMPÚRIES
Casa Forns - Casa Vicens Comas
Castelló d'Empúries - l'Alt Empordà

Fotos de Joan Dalmau JuscafresaAl panell informatiu hi diu:

Situada en ple Puig Mercadal, al carrer Peixateries Velles. Actualment, l’edifici és de propietat particular i es coneix con Can Vicens Comas. Tot i que ja es constata la seva existència l’any 1260, l’afluència de jueus vinguts de França a principis de segle XIV en féu necessària l’ampliació, realitzada vers 1321 pel pedrer figuerenc Arnau de Font. L’any 1420, en plena decadència de la comunitat, fou venuda i convertida en hostal. Fins llavors, havia estat el lloc de reunió dels representants de l’aljama.

Enllaç amb informació i descripció:


que diu:

Època: segle XVII – finals XVIII
Descripció:
Edifici situat dins l'antic nucli emmurallat de la població, dins dels límits de l'antiga aljama jueva, entre els carrers de Sant Pere més Baix i Peixateries Velles.

Casa formada per dues crugies perpendiculars a la façana principal, que consta de planta baixa, planta pis i golfes. La façana conserva part del parament original de carreus de pedra escairats, a la planta baixa. En canvi, la resta del parament es troba arrebossat. S'accedeix a l'interior de l'immoble a través d'un gran portal d'arc de mig punt bastit amb grans dovelles i amb els brancals de pedra. Al seu costat s'ubica un altre portal d'arc rebaixat, que conserva els dos brancals bastits amb carreus de pedra i decorats amb una motllura que recorre tot l'emmarcament interior de la porta. A la primera planta, situat a l'espai delimitat entre les dues portes, s'obre un balcó rectangular força senzill recolzat damunt les dovelles del portal de mig punt. Al seu costat hi ha una petita finestra quadrada. Entre ambdues obertures es documenta la data 1781, inscrita damunt de l'arrebossat del mur. Les obertures de la planta golfes són petites finestres quadrades. Pel que fa al seu interior destaca la planta baixa de l'edifici, coberta amb voltes de canó decorades amb llunetes, bastides amb maons disposats a la catalana.
 
Notícies històriques:
La comunitat jueva es troba documentada a Castelló d'Empúries des de finals del segle XIII, tot i que no és fins al segle XIV que amplien els límits de la seva aljama i s'estableixen en aquesta part del barri del Mercadal, delimitada entre els carrers de Sant Pere més Baix i de les Peixateries Velles.

Sembla ser que en aquest edifici és on es va fundar l'escola o sinagoga nova de la comunitat jueva, a la qual s'accedia des del portal situat a l'esquerra de la façana, per fer les pregàries.


Enllaç amb informació i descripció:

file:///F:/Protecci%C3%B3_centre_hist%C3%B2ric_i_cat%C3%A0legs.pdf

que a la pàgina 101 diu:

Edifici de dues plantes i golfes format per dues crugies perpendiculars a façana, cobert a dues aigües. Segons Miquel Pujol, aquesta casa allotjà la sinagoga nova.
En planta baixa la façana presenta restes d'aparell de pedra escairada i dos portals. El de major dimensió és format per un arc de mig punt adovellat, i de l'altre només en resten els brancals formats per pedres escairades amb un bordó arrodonit a l'aresta exterior. L'interior de la planta baixa és cobert amb voltes de canó i llunetes de fàbrica de maó planes.

Altre enllaç amb informació molt interessant:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada