Seguidors

dijous, 28 de juny del 2018

PALAU MACELLI - CAN RAMON FONTCUBERTA
Castelló d'Empúries - l'Alt Empordà

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa


Enllaç amb informació i descripció:


que diu:

Època: segle XVII
Descripció:
Situat dins de l'antic nucli emmurallat de la població, en el barri del puig Salner, a escassos metres de la basílica menor de Santa Maria.

Edifici que consta de planta baixa i dos pisos d'alçada, amb coberta a dues vessants i ràfec de teula àrab. La part més destacable de la planta baixa és el vestíbul d'accés a l'edifici, que dóna pas a un petit pati interior. Aquest espai està distribuït en dos nivells diferents separats per un gran arc rebaixat adovellat, amb una motllura que recorre el seu intradós. Des de la part superior del vestíbul s'accedeix a les escales que pugen a la primera planta, d'un sol tram amb balustrada i situades a la part dreta del pati interior. Des del vestíbul, l'accés al pati i a les escales es fa a través de dues lleugeres arcades de mig punt sustentades per pilars de planta quadrada, adossats a les parets. El pati, de planta més o menys rectangular, està delimitat per dos trams porticats formats per una successió d'arcs de mig punt adovellats sustentats per pilars de planta quadrada. La façana, a la planta baixa, compta amb un gran portal d'arc de mig punt adovellat d'accés al vestíbul i, al seu costat, una finestra de les mateixes característiques. A la resta de pisos, les obertures són de llinda plana i brancals adovellats, tot i que les finestres de la primera planta són d'obertura rectangular i les de la segona són més quadrades.
 
Notícies històriques:
La família Macelli va acabar de construir el casal el 1666 i el destinà a habitatge familiar.

Actualment, l'edifici està destinat a hostalatge.

Altre enllaç amb informació:


que a la pàgina 105 diu:

Es tracta d’un gran casal estructurat al voltant d’un pati central descobert a través del qual s’efectua l’accés. Està construït a partir de l’annexió d’anteriors edificacions. A la part posterior, envoltant la Capella dels Dolors, posseeix un extens jardí-parc. Les dues obertures principals de la planta baixa, el portal d’accés a l’escala noble i la de carruatges són de mig punt , adovellades. La façana està acabada amb un estucat imitant l’aparell de pedra.
Els Macelli foren Cavallers, el segle XVII, exercien professions liberals.

Altre enllaç amb informació:


que diu:

Casa senyorial d’època moderna, situada entre la Basílica de Santa Maria i l’antic Convent de Santa Clara. Destaca el gran jardí posterior situat sobre la muralla del Rec del Molí.
Edifici construït per la família Macelli el segle XVII destinat a ser l’habitatge familiar principal i situat al barri del puig Salner, entre la Basílica de Santa Maria i l’antic convent de Santa Clara. Gran casal format per planta baixa i dues plantes, amb coberta a dues vessants i ràfec de teula àrab. Destaca el vestíbul d’accés que dóna pas a un petit pati interior de planta rectangular delimitat per dos trams porticats d’arcs de mig punt adovellats. La façana té dos grans portals d’arc de mig punt adovellat i dues finestres de les mateixes característiques. A la part posterior, l’immoble dóna a un jardí annex a la muralla del Rec del Molí que delimita amb l’absis de la Basílica de Santa Maria.
  
Altre enllaç amb informació:


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada