Seguidors

dissabte, 23 de juny del 2018

ANTIGA LLOTJA DE MAR i CASA DE LA VILA
Castellò d'Empúries - l'Alt Empordà

Fotos de Joan Dalmau JuscafresaAl panell informatiu hi diu:

El rei Pere el Cerimoniós concedí a Castelló el privilegi de Consolat de Mar l'any 1386. L'anomenada també Llotja de la Plaça dels Homes conserva l'estructura de finals segle XIV (vers 1393), amb un seguit de reformes posteriors, principalment del segle XVIII. L'any 1963 sofrí una profunda restauració per convertir-la en seu de l'Ajuntament. Cal destacar la façana amb un gran portal i dos finestrals d'arcs apuntats, amb un imponent escut de la vila en relleu. La sala interior, de planta rectangular, té una volta de creueria gòtica de 12 metres d'alçada i una galeria gòtica, oberta al mur oriental (antigament era un carrer) amb columnes i capitells de pedra de Girona.


Enllaç amb informació i descripció:

que diu:

Època: segles XIII-XIV // XVIII – EL 1968 restauració
Descripció:
Situat dins l'antic nucli emmurallat de la població, a l'antic barri del Mercadal, al bell mig de la Plaça dels Homes, autèntic nucli de la població.

Edifici format per tres crugies, amb el carener paral·lel a la façana principal. Consta de planta baixa i un pis principal. A la planta baixa hi ha el vestíbul d'accés, que manté encara elements de l'estructura gòtica original. És una gran sala coberta amb volta de creueria que té un escut de la vila a la clau. La volta es sustenta damunt lleugers pilars adossats a les cantonades. Aquests arcs estan bastits amb dovelles de pedra fins a mitja alçada. Des d'aquest punt, i fins arribar a la clau de volta, estan bastits amb maons disposats a sardinell. Al mur de llevant hi ha les restes d'una galeria gòtica, amb obertures ogivals sustentades per lleugers pilars circulars amb capitells amb decoració vegetal. La façana principal, de carreus ben tallats, té un gran portal d'arc apuntat fet amb grans dovelles, i a cada costat una finestra de la mateixa tipologia. Al pis hi ha dues finestres rectangulars emmarcades en pedra i un escut central a la part superior, emmarcat per una motllura i amb decoració gòtico-renaixentista. La resta de la façana es troba arrebossada i pintada. L'edifici conserva també alguns elements del període final del romànic (arcs adovellats de mig punt situats al soterrani).
 
Notícies històriques:
Durant l'època medieval aquest edifici fou seu de la Llotja de Mar (pel privilegi del Consolat de Mar atorgat a la vila per Pere III el 5 de maig del 1386 i que perdurà fins als decrets de Nova Planta, a principis del segle XVIII). El 28 de setembre de 1393 es van signar els capítols per a la construcció de la façana de migdia. Se sap que les obres duraren un any i mig i que hi van treballar manobres jueus. Anteriorment, l'edifici havia estat "Casa del Consell"; probablement a aquella època corresponen els elements trobats en el soterrani, datables vers el segle XIII.

Fins l'any 1987 el casal hostatjava l'ajuntament, que posteriorment va passar al palau dels Comtes. En l'actualitat, la casa, convenientment restaurada, és dedicada a altres serveis públics (Correus i Telègrafs, Ràdio Castelló, Policia Local, ...).

Les dues finestres de la façana, situades a la primera planta, tenen inscripció a la llinda. A la de la dreta es llegeix la data del 23 de novembre de 1723.
 


Al catàleg del Pla Especial del Centre històric diu:

Antic edifici seu inicialment de la Casa del Consell i de la Institució del Consulat de Mar (privilegi otorgat el 1386 pel Rei Pere III). Ha estat objecte de nombroses modificacions i ampliacions que ha alterat notablement la seva estructura primitiva.
La part més interesant que es conserva és la llotja pròpiament dita, o gran sala de 7x8,50 m coberta amb volta de creueria a 10m d’alçada. Havia fet cantonada entre la Plaça dels Homes i una passatge que menava directament a la Placeta del Vi. Els murs de la meitat inferior són de fàbrica de carreus escairats. Sobre la Plaça del Homes, per on té l’accés mitjançant un portal apuntat i adovellat, amb impostes situades simètricament a cada costat del portal. En el mur limitant amb l’antic passatge, hi ha una galeria gòtica, amb dobles columnes i capitells amb decoració floral.
Durant el segle actual foren suprimides una altre entrada i un finestral d’identiques característiques que als existents actualment.

Molt recomenable llegir 'Castelló d'Empúries tot el que cal saber sobre la vila comtal empordanesa' de Josep Maria Gironella i Granés.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Altre enllaç amb informació i descripció:

que diu:

DESCRIPCIÓ
Edifici amb una gran sala al vestíbul d'entrada que manté encara les restes de l'estructura gòtica; es tracta d'un espai de planta rectangular coberta a una alçada d'uns dotze metres amb volta de creueria. En el mur de llevant d'aquesta sala hi ha una galeria gòtica amb columnes i capitells amb decoració floral, que va ser descoberta durant la restauració duta a terme el 1968 segons un pla de la "Dirección General de Arquitectura", i que actualment resta tapiada.
La façana també va ser completament transformada el 1968 : s'hi han eliminat les balconades, obert finestrals tapiats i s'han tancat altres portes que hi havia. Destaca un gran portal d'arc apuntat construït amb grans dovelles. A cada costat té una arcada d'arc apuntat que arriben gairebé fins el sòl.
La resta de l'edifici conté dependències de la Casa de la Vila i està completament restaurat.
CRONOLOGIA
El primer ús de l'edifici fou el de "Casa del Consell", d'aquest edifici s'han conservat restes al soterrani datables en el segle XIII. Des del s. XIV (decret de 1386 Consolat del Mar) fins al s. XVIII (decret de Nova Planta) fou la seu de la Llotja de Mar. A finals del s. XIV es construeix la façana. L'edifici albergà l'Ajuntament que l'any 1987 canvia d'emplaçament, des d'aleshores l'ocupen diversos serveis públics.

Altre enllaç amb informació:


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada