Seguidors

dijous, 28 de juny del 2018

RESTES DE LA MURALLA I PORTAL DE LA GALLARDA
Castelló d'Empúries - l'Alt Empordà

Fotos de Joan Dalmau JuscafresaEnllaç amb informació i descripció:


que diu:

Època: segles XIII – XIV
Descripció:
Restes de les antigues muralles que envoltaven la vila de Castelló entre els segles XIII-XIV. Delimiten el turó del Puig Salner de la zona de camps i del Rec del Molí, el qual circula per l'interior de l'antic fossat, seguint el mateix recorregut que les muralles.

Trams de muralla bastits amb pedra, tant carreus ben desbastats com pedres sense treballar, de diverses mides, lligada amb morter de calç i amb moltes reformes posteriors construïdes amb maó. En el tram més proper a l'antiga farinera, el basament de la muralla és atalussat i, a les zones de més alçada, el parament arriba fins als set metres, integrat a les construccions actuals que ocupen la zona interior del nucli emmurallat. Hi ha diverses obertures disposades a diferents trams de la muralla. Destaquen les espitlleres d'obertura rectangular i una finestra de doble arc de mig punt, amb columneta i capitell amb decoració vegetal. S'ha conservat també el Portal de la Gallarda, l'única torre que queda de les set que hi havia a la muralla de Castelló. Es tracta d'una torre de planta rectangular, amb un portal d'arc de mig punt adovellat obert a la seva base i coberta amb volta de mig punt de fàbrica de maons. El parament és de pedra sense treballar lligada amb morter i amb carreus perfectament desbastats a les cantonades. Hi ha una gran finestra quadrada damunt del portal i, per sobre, una altra de petita Per la part interior, la torre està tota oberta i no conserva els forjats dels pisos superiors. Unes escales paral·leles a la muralla la comuniquen amb el jardí d'un restaurant i amb el carrer del Portal de la Gallarda.
 
Notícies històriques:
La vila de Castelló d'Empúries fou fortificada des del segle X, tot i que actualment no en queden vestigis d'aquesta època. Posteriorment es va refer la muralla al s. XIII juntament amb la construcció de diferents torres de defensa, tant de planta rodona com quadrada. Encara que queden solament dos en peu, la del Portal de la Gallarda en el sector oriental i la del Convent de Sant Domènec, en l'occidental, es tenen constància de diferents portals com el portal Nou, el de la Verge Maria i el del Pont Vell, el de Assalit que canviarà el nom pel de Sant Domènec o de Predicadors; el d'en Cabra, el de Sant Jordi, el de Fra Menors.

La muralla estava encerclada per fossades o valls, encara que no sabem si abastaven tot el perímetre emmurrallat. El tram del Rec del Molí fou construït entre els segles XIII-XIV, tot i que s'aprecien moltes reformes posteriors, datades especialment entre els segles XVI i XVII.
 

Al panell informatiu diu:

El Portal de la Gallarda, també conegut per portal d’en Gayllart, és una torre-portal rectangular bastida entre els segles XIII i XIV, i és l’únic que es conserva dels vuit portals que tenien les muralles de la vila. A part de la Gallarda, es coneixen els portals de Sant Francesc o Framerons, Sant Jordi, Santa Clara o Calabró, d’en Cabra, de n’Assalit o Sant Domènec, de la Verge Maria i el Portal Nou, vora la Casa Gran. Donava accés a la vila pel costat de llevant.  El tram de mur conservat en aquest sector permet imaginar la resta de muralles de la població, amb fossar, talús i espitlleres.

Enllaç amb informació:


que a la àgina 92 diu:

Els trossos de la muralla millor conservats són el que constitueix el basament del convent de Sant Domènec (Força dels Predicadors), a la part ponent del recinte emmurallat, i del Rec del Molí, a llevant, el qual servia com a fossar o “vall”. La constitució és irregular, predomina la fàbrica de carreus amb diferents graus de perfecció en l’escairat i, en segon lloc, la fàbrica de maó massís amb maçoneria ordinària. Segons els documents, havia estat emmarletada.
La muralla que encerclava el recinte per la part sud ha quedat inclosa en les cases del carrer de la Muralla, del Mur i de Monturiol. A la part nord, les restes són més escasses, probablement a causa d’haver rebut més danys durant les guerres.
De les vuit portes d’entrada que tancava el recinte emmurallat de la vila comtal només es conserva el Portal de la Gallarda, en estat gairebé ruïnós. Està constituïda per una torre de base rectangular i tres sostres. El superior és una volta de canó feta amb fàbrica de maó massís, que s’obre a la façana interior del recinte formant un arc de mig punt. El forjat intermig era de cabirons de fusta, i de l’interior no en queden restes. Les parets exteriors són totes de fàbrica de carreus de pedra.

Altre enllaç amb informació:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada