Seguidors

diumenge, 24 de juny del 2018

CASA BASSAS o CASA DELS FELIU
Castelló d'Empúries - l'Alt Empordà

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa


Edifici sobre restes medievals i situat a prop de la muralla. Destaca la data de 1595 a la llinda del balcó, el portal d’arc de mig punt i la finestra gòtica.
A la llinda any 1595.
Enllaç amb informació i descripció:


que diu:

Època: segles XV-XVI // XIX
Descripció:
Situada dins del nucli antic de Castelló d'Empúries, en el barri del Mercadal i en la confluència dels carrers Prat de la Riba i dels Almogàvers, formant cantonada amb el carrer de la Verge.

Edifici de planta més o menys rectangular que consta de planta baixa i dues més d'alçada. De la façana principal destaca el gran portal d'arc de mig punt adovellat i, al seu costat, una finestra d'arc conopial trilobulat, amb l'ampit motllurat i els capitells decorats amb rosetes. De la primera planta destaquen els dos grans finestrals rectangulars, amb els brancals i les llindes de pedra escairada, els quals tenen sortida a dos balcons senzills amb barana de ferro. El balcó central es recolza damunt de les dovelles del portal i a la llinda s'hi pot veure una inscripció amb l'any 1595. Les obertures de la segona planta són totes tres rectangulars, sense cap element decoratiu destacable. A la cantonada amb el carrer de la Verge es conserven carreus ben escairats, els quals formaven part del parament original de l'edifici. La façana amb el carrer de la Verge es caracteritza per les finestres que la decoren, situades a la planta baixa. Es documenta una finestra amb arc conopial i dentat amb arquets, amb els capitells decorats amb motius vegetals i ampit motllurat; al seu costat una finestra d'obertura rectangular amb els brancals i la llinda de pedra escairada, i dos petits rostres esculpits que podrien fer referència als comtes d'Empúries. L'última finestra és d'obertura quadrada bastida amb quatre carreus desbastats, amb un escut en relleu a la llinda força degradat.
 
Notícies històriques:
Pel que coneixem, l'última rehabilitació de l'edifici és del segle XIX i les finestres gòtiques documentades no són originals de l'immoble.

Altre enllaç amb informació:

que a la pàgina 114 diu:

Edifici d’habitatge datant del segle passat segons consta en una incisió en un dintell, si bé edificada sobre una construcció anterior, de la qual en resta la planta baixa, com el portal adovellat en arc de mig punt. Els finestrals d’arc conopial amb decoració flamígera a l’intrados i amb impostes decorades no és segur que corresponguin a l’edificació original.

Altre enllaç amb informació:

que diu:

DESCRIPCIÓ
Casa de planta baixa a la que posteriorment se li varen afegir dos pisos. De l'edifici antic cal destacar: l'arc de mig punt emmarcat per grans dovelles que fa de porta d'entrada, i la finestra gòtica d'arc conupial.
CRONOLOGIA
Segle XVI amb reformes posteriors.

Altre enllaç amb informació:


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada