Seguidors

dimarts, 26 de juny del 2018

CASA MAYOR o CAN MILSOCÓS
Castelló d'Empúries - l'Alt  Empordà

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa


Casal amb jardí construït en època moderna que va pertànyer a la família Milsocós des del segle XVIII. En destaca el portal amb arc de mig punt adovellat, amb el relleu d'una petxina.

Enllaç amb informació i descripció:


que diu:

Època: segles XVII-XVIII
Descripció:
Situada dins del nucli històric de Castelló, dins l'antic barri del Mercadal i molt propera a la Plaça dels Homes, autèntic centre de la vila. Ubicada just a l'encreuament amb el carrer Comas i Solà.

Edifici format per tres crugies perpendiculars a la façana principal del carrer Comas i Solà, amb coberta a dues vessants de teula. Consta de planta baixa, planta pis i altell. Al costat nord se li adossa una edificació de la mateixa propietat, que correspon a una ampliació més recent. La resta de la finca està ocupada per un jardí de grans dimensions, amb sortida al carrer de la Fruita. Les obertures presents a la façana principal formen tres eixos verticals, tot i que hi ha altres obertures tapiades que corresponen a diferents fases constructives de la mateixa edificació. A la planta baixa s'obre un portal d'arc de mig punt adovellat, amb un relleu en forma de petxina a la clau central i, al seu costat, una porta d'obertura rectangular amb els brancals de pedra. Al mig dels dos portals es documenta una altra obertura adovellada, actualment tapiada. A l'altre costat del portal hi ha una senzilla finestra rectangular. L'únic parament de carreus ben escairats conservat es troba localitzat a l'extrem nord de la façana. Al primer pis, totes les obertures documentades són balcons rectangulars, sense pedra, amb pis motllurat i barana de ferro. També es localitza un gran finestral adovellat, però tapiat. En canvi, a l'altell hi ha tres finestres rectangulars senzilles.

Adossat a l'extrem sud de l'edifici hi ha un gran portal d'arc rebaixat, que conserva un dels brancals de pedra. La resta de l'obertura està bastida en maó. Tot indica que aquesta porta donava accés al barri de la finca.
 
Notícies històriques:
En un principi, el casal havia estat propietat de la família Milsocós, que s'establí a Castelló d'Empúries a principis del segle XVIII, procedents de Llançà. Passats uns anys, una de les pubilles de la casa es va unir amb un fadristern de la noble casa Pagès de Vilatenim, els quals gaudien de privilegi nobiliari.

Al segle passat Teresa de Pagès i Garrigoles, hereva de la casa Milsocós, es va casar amb Don Isidre Mayor i Singlà, notari de la vila de Castelló.

Actualment, la casa pertany al fill d'aquest matrimoni, Don Antoni Mayor i de Pagès.

Altre enllaç amb informació:


Que a la pàgina 107 diu:
Casal format per tres crugies ortogonals al carrer, i tres plantes. Està envoltat  per un jardí de grans dimensions tret del costat nord, que té adossada una altra edificació de la mateixa propietat. A la façana, amb una composició de les obertures de les plantes superiors ordenades amb tres eixos verticals, encara s’hi troben restes d’anteriors edificacions, com el portal adovellat amb arc de mig punt, aparell de pedra escairada i vestigis d’anteriors obertures en planta baixa i planta pis.
Va pertànyer a la família Milsocós, que s’hi establí a principis del segle XVIII.


Altre enllaç amb informació:


que diu:

DESCRIPCIÓ
Edifici de planta baica i dos pisos. La part baixa ha estat modificada, de l'època de la construcció en resta la porta d'entrada, per arc de mig punt amb grans dovelles, i restes de dos arcs més actualment cegats. Al primer pis, tres obertures allindades donen pas a tres balcons independents amb baranes de forja. Al pis de dalt tres petites finestres, també rectangulars.
CRONOLOGIA
Les parts més antigues són del s. XVII.

Altres enllaços amb informació:Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada