Seguidors

dilluns, 25 de juny del 2018

CASA JOAN DE LA COLOMA
Castelló d'Empúries - l'Alt Empordà

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa


Casa d’època moderna construïda sobre restes medievals, al costat de la plaça de la Basílica. Destaquen unes columnetes gòtiques, el relleu d’un rostre humà i uns guardapols amb escuts esculpits.

Enllaç amb informació i descripció:


que diu:

Època: segles XVI-XVII-XVIII
Descripció:
Casa situada dins del nucli antic de Castelló d'Empúries, en el barri del Mercadal i al costat de la basílica menor de Santa Maria. L'edifici fa cantonada entre la plaça Mossèn Cinto Verdaguer i el carrer Carbonar.

Edifici de planta rectangular format per una sola crugia paral·lela a la façana principal, que dóna a la plaça Mossèn Cinto Verdaguer. Consta de planta baixa, planta pis i altell. Sembla ser que a l'interior de l'edifici es documenten sostres de volta de creueria amb la fàbrica de maó, sustentats per pilars de pedra. La façana principal es troba completament arrebossada, tot i que al nivell de la planta baixa aquest revestiment està grafiat imitant carreus perfectament escairats. Es documenta la porta principal, d'obertura rectangular i amb els brancals i la llinda de pedra treballada. A la primera planta, les tres obertures són rectangulars i amb sortida a tres balcons independents amb una senzilla barana de ferro. Les obertures de l'altell són simples finestres d'arc rebaixat emmarcades amb l'ampit de maó. La façana que dóna al carrer Carbonar és força més interessant. La cantonada es troba bastida amb carreus de pedra. A l'alçada del forjat de la primera planta es localitza un petit relleu que representa un rostre humà. També destaca el portal d'accés al garatge, d'obertura rectangular però amb els brancals i la llinda de pedra treballada, tot i que no és original del moment de construcció. Al centre de la llinda s'aprecia un petit escut de Catalunya, que és l'escut dels comtes-reis sobirans de Barcelona. Un altre element destacable és la finestra de la primera planta, d'obertura rectangular amb columnetes d'estil gòtic i guardapols rematat amb dues figures esculpides que mostren dos petits escuts. La finestra es troba emmarcada amb brancals adovellats i té l'ampit motllurat.
 
Notícies històriques:
Aquesta casa pairal està inscrita en el barri de Puig Salner, origen i nucli antic de l'actual Castelló, lloc d'origen del primer nucli prefeudal i feudal, des d'on s'estengué la població. Aquest nucli vell o barri monumental s'engloba dintre de l'antic perímetre de les muralles, avui en dia parcialment desaparegudes. Encara que la casa data del s. XVI, el traçat del carrer és anterior, continuant la distribució urbanística de l'època medieval, sent possible que aquesta casa s'hagués edificat sobre restes tardo-medievals. Desgraciadament no es disposa de fonts escrites ni estudis arqueològics que ho contrastin.

L'únic document escrit que podria fer referència a la casa Joan de la Coloma es troba en el testament de Josep Maria de Caramany Ros i de Camps, on dóna la casa del carrer dels Ciutadans de Girona, la casa del carrer del Carbonar de Castelló i els cortals d'Avinyó i Savarrés en benefici de la seva filla Ramona. Tot i això, la menció és ambigua al no concretar el nom de la casa en qüestió.
 


Altre enllaç amb informació:


que a la pàgina 102 diu:

Casa que forma un cos allargat. La planta té una sola crugia paral·lela a la façana. El sistema constructiu és de pilars de pedra que aguanten els sostres de volta de creueria de fàbrica de maó. Algunes de les habitacions tenen arcoves amb obertures de separació fetes amb motlluratges de guix. A la façana, completament arrebossada, hi destaca una cantonada de pedra, així com la finestra del carrer Carbonar, amb brancals i dintell de pedra amb figures esculpides.

Altre enllaç amb informació:


que diu:

DESCRIPCIÓ
Edifici format per un cos allargat. La planta té una sola crugia paral.lela a façana. El sistema constructiu és de pilans de pedra que aguanten els sostres de volta de creueria de fàbrica de maó. Algunes de les habitacions tenen arcoves amb obertures de separació fetes amb motlluratge de guix. A la façana, completament arrebossada, hi destaca una cantonada de pedra i dues obertures que donen al carrer Cardoner. La llinda de la porta (amb escut) i la finestra del primer pis, amb columnetes d'estil gòtic i figures esculpides.
CRONOLOGIA
segles XVI - XVII

Altre enllaç amb informació:Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada