Seguidors

dijous, 16 d’agost de 2018

CAN RUTLLANT
crec que també anomenat Cal Secretari
Cassà de la Selva - el Gironès

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

Al coronament de la façana hi posa any 1894 que se suposa es quan es va construir.

Al catàleg de béns a protegir publicat per l'ajuntament de Cassà de la Selva diu:

Edifici unifamiliar entre mitgeres desenvolupat en planta baixa. El coronament està format per una cornisa i un ampit que emfatitza el ritma de les bigues de l’estructura. Tot i ser una edificació amb coberta a dues aigües aquest ampit amaga el ràfec.
Les façanes són arrebossades. L’esquema compositiu de les façanes segueix una lógica d’obertures verticals a través de la disposició perfectament simétrica de finestra a banda i banda de la porta principal, tots ells amb un arc molt obert a la llinda.
Tot i l’austeritat dels elements arquitectònics, la seva presència s’entén en continuïtat amb l’edifici de l’antic Cinema, amb qui conparteix mitgera.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada