Seguidors

dijous, 9 d’agost de 2018

COOPERATIVA DE CONSUM LA PROTECTORA
Cassà de la Selva - el Gironès

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

No hi ha dades del autor de l'edifici, si algú en té cap informació està convidat a deixar el seus comentaris a aquesta pàgina, moltes gràcies.
La creació de les cooperatives de consum anava molt lligada a les societats obreres industrials que aquí a Cassà eren representades bàsicament pels treballadors surers. Aquesta cooperativa, que ja exixtia el 1884, va tenir ben aviat més de 400 associats i s'hi podien adquirir els productes a preus més baixos.
La cooperativa va deixar de funcionar a principis dels anys seixanta del segle XX. Els dos edificis corresponen a dues èpoques diferents: l'any 1901 i l'any 1929. A l'edifici més nou, d'un sol pis, encara s'hi pot llegir a la part superior el nom de la Protectora. A les façanes respectives, hi destaca la decoració de motius florals i geomètrics.

Enllaç amb informació i descripció:


que diu:

Època: inici segle XX
Descripció:
Edifici urbà organitzat a partir d'unificar dues construccions anteriors. La façana manté el caràcter urbà amb tot el repertori formal romànic propi de l'època. Destaquem el guardapols amb decoracions de motius florals i geomètrics, així com el coronament de les façanes amb balustrada, cornisa i mènsules. La façana és arrebossada en la seva totalitat. L'edifici és d'estructura metàl·lica amb pilar central que suporta les jàsseres i el forjat de revoltons de rajola.
Notícies històriques:
L'edifici es troba inserit en el context de major esplendor de la indústria del suro, que comportà l'aparició industrial, habitatges així com cooperativa de consum. Va deixar de funcionar a principis dels anys 60 del s. XX. Hi havia queviures i magatzems de cereals.Al catàleg publicat per l'ajuntament de Cassà de la Selva hi diu:

Època: final segle XIX – any 1884 aproximadament
Edifici urbà entre mitgeres desenvolupat en planta baixa que havia estat una antiga cooperativa de conserva.
La façana del carrer segueix un esquema simètric de composició, amb portal d’accés central flanquejat per dos finestrals.
Totes les obertures presenten guardapols amb elements ornamentals florals. El conjunt és rematat per una cornisa amb mènsules i balustrada amb un pinacle central. La façana és arrebossada amb un petit sòcol inferior.
Es valora el conjunt de la façana amb els seus elements de composició i ornamentació.

=========================================================
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada