Seguidors

dissabte, 18 d’agost de 2018

CASA VIÑAS
Cassà de la Selva - el Gironès

Fotos de Joan Dalmau JuscafresaAl catàleg de béns a protegir publicat per l’ajuntament de Cassà de la Selva diu:

Època: primer terç del segle XX

Descripció:

Edifici desenvolupat en cantonada, de planta baixa i dues plantes pis. Les dues façanes exteriors ofereixen un cert interès en el tractament i disseny dels seus elements d’acabat. Presenta un balcó corregut amb una barana feta amb morter armat. Els balcons superiors són amb barana de barrots de ferro. Els paraments superiors presenten un arrebossat que imita la forma i disposició dels carreus.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada