Seguidors

divendres, 10 d’agost de 2018

CAN SERRA
Cassà de la Selva - el Gironès

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa


És un notable exemple d’habitatge modernista particular d’empresaris surers. El seu antic propietari, Josep Serra i Carbó (1857-1940), va registrar diferents patents com la d’una fórmula d’aglomerat de suro que va vendre a la Crown Cork & Seal Corp. De Baltimore (EUA), que va servir per fer discos que permetien l’hermetisme dels populars taps corona i amb la venda de la qual va fer fortuna.
L’arquitecte Isidre Bosch Bataller va projectar aquesta casa mentre els seus propietaris vivien a Baltimore i a la part posterior de la casa, estava ubicada la fàbrica, coneguda per can Serra (avui desapareguda), que era ben visible des del carrer del Molí.

En la construcció s’utilizaren diferents estils medievals. La distribució de la casa respon a un esquema central que es reflecteix en la torre que sobresurt de l’edifici i de la qual cal destacar les arcades d’estil mossàrab i la barana formada per ulls de bou de pedra artificial que segueix esquemes gòtics. Altres elements a destacar són els estucats i esgrafiats, pintures, i el jardí posterior que encara conserva la composició de l’època.

Enllaç amb informació i descripció:


que diu:

Època: inici segle XIX
Autor: Isidre Bosch Bataller el 1910
Descripció:
Casa unifamiliar urbana entre mitgeres. Construcció característica dins l'obra general de l'autor, que utilitzant diferents estils medievals composava els seu edificis. L'accés a la casa es produeix per un gran cancell que dóna pas al vestíbul i a l'escala que condueix a les altres plantes. Aquest esquema central queda reflectit exteriorment en la torre que sobresurt del conjunt de l'edifici de la qual cal destacar les arcades d'estil mossàrab i la barana formada per ulls de bou de pedra artificial seguint esquemes gòtics. L'element central té uns arrebossats amb formes geomètriques i florals. El coronament es fa amb una gran cornisa amb mènsules.
Sostres amb detalls ornamentals de Benet Casabó.
 Al catàleg de béns a protegir publicat per l'ajuntament de Cassà de la Selva diu:

L'edificació actual és el fruit d'una remodelació profunda d'un edifici existent. Presenta una façana exterior asimètrica amb un cos més alt, que a manera de torre, concentra els aspectes ornamentals i compositius més notoris (esgrafiats, galeria superior, balcó...) 
Les obertures són d'estructuració vertical a excepciño de la galeria superior, que presenta arquets mossàrabs.
L'acabat exterior és amb arrebossat i color beix clar, que a l'entorn de les obertures i als extrems verticals de la façana, imita l'especejament de la pedra. Els dos cossos laterals són rematats amb una gran cornisa amb mènsules.
És interessant el cancell d'entrada,, amb una porta modernista de fusta, arrebossat imitació pedra a les parets i esgrafiats al fons.
L'interior presenta interessants sostres decorats, sobrettot en planta baixa i en algunes dependències del pis. També cal esmentar l'arrambador de fusta del vestíbul. És notori el tractament del jardí a la part posterior.

Altres enllaços amb informació:
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada