Seguidors

dilluns, 7 de gener del 2019

CASA COMELLA
Vic - Osona

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa


































Enllaç al catàleg de béns a protegir publicat per l'ajuntament de Vic:

que diu:

Època: segle XIX
Autor: Gaietà Buïgas i Monravà, arquitecte (Barcelona 1851 – 1919)

Gaietà Buïgas i Monravà

Data: any 1896
Descripció:
Casa de grans dimensions que abasta gairebé una illa del Centre Vic: pl. del Mercadal, c/ Verdaguer i Rbla. Hospital. La façana principal es troba mirant el c/ Verdaguer, l'edifici consta de planta baixa, primer pis i segon pis i al damunt s'hi obren uns badius. El portal central de planta baixa és adovellat i al damunt s'hi formen unes grosses balconades i al segon pis unes tribunes. En aquets mateix cos s'hi observen dos capcers escalonats, que tenen una funció decorativa. A l'interior i a nivell de primer pis hi ha uns amplis jardins. També hi observem una torre de planta quadrada amb molts elements decoratius. Tota la casa està plena d'elements ornamentals que en certs moments tenen connotacions gòtiques com podem veure pels trencaaigües i les gelosies. Hi ha una part de la casa que es troba en procés de restauració. Hem de ressaltar els ferros forjats de baranes i finestres, així com les vidrieres i el mobiliari, aquest últim dissenyant pel mateix arquitecte que traçà l'edifici.
Dades històriques:
És una construcció modernista, edificada l'any 1896, d'influència medieval com es pot veure per la torreta i les diferents torres. Vers l'any 1869 s'enderrocaren les muralles i la ciutat es va poder expansionar. Aquesta casa forma part de l'eixample que es produir a partir de 1900. Al redós d'aquest any s'obrí el carrer de Verdaguer per tal de comunicar-lo amb l'escola el Crall i diverses dependències de la casa de la Vila. La planta baixa és destinada a comerços.
Elements:
Cal destacar la totalitat de la planta noble de l'edifici, les torres i l'accés principal.



Altre enllaç amb informació:



***********************************************************************












































Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada