Seguidors

dijous, 10 de gener del 2019

CASA COSTA
Vic - Osona

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa
Enllaç al catàleg de béns a protegir publicat per l'ajuntament de Vic:

que diu:

Època: Època contemporània Segles XX
Estil: modernisme
Autor: Josep Illa de Manlleu, mestre d’obres
Descripció:
Edifici entre mitgeres, amb planta baixa, tres pisos superiors i golfes, amb coberta a dues aigües. Les obertures de la façana principal es distribueixen simètricament per la façana, les quals s'ordenen jeràrquicament per alçada. Està coronat per una cornisa amb coll de pedra. A la planta baixa s'obre una porxada de tres arcs apuntats, recolzats sobre unes columnes amb capitells treballats amb elements florals. En el primer pis cal destacar les motllures que emmarquen les obertures dels balcons, d'arc rebaixat. Estan profusament decorades amb florons i escultures que les coronen i que representen les quatre classes socials: l'església, l'aristocràcia, la pagesia i l'obrera, obra de l'escultor Pere Puntí i Terra. Les obertures del segon pis són d'un tímid arc conopial, protegides amb un delicat trencaaigües, mentre que el segon pis s'obre amb un arc mixtilini i essent el més senzill de tots. Corona l'edifici una galeria de deu obertures d'arc de mig punt.

Sota les voltes hi ha la botiga el Forn de Sant Miquel i que al catàleg de béns a protegir diu:

Dades històriques:
L'establiment va ser fundat el 1913, l'actual façana correspon a la dècada dels anys cinquanta.
Descripció:
Local comercial situat al sota volta de la Plaça Major. Tot i que l'establiment és anterior, la imatge actual respon a una reforma de mitjans del segle XX portada a terme per l'arquitecte Josep Ma. Bassols. Està compost per dues parts, l'aparador accés i la vidriera superior amb el nom i el logo. Tot el conjunt està emmarcat per un serigrafiat treballat amb profunditat. La part de l'aparador accés és de fusteria de fusta, amb la porta descentrada i enretirada. Els aparadors tenen els vidres amb cantonada corba i un sòcol de fusta amb unes mènsules i un medalló central que realcen l'aparador. La part superior de la vidriera està recolzada amb una petita cornisa, on s'hi situa el nom amb lletres perfilades. El logotip del forn, situat al centre de la vidre, amb les inicial RC (Rafael Codina) són dissenyats pel pintor Joan Vilà i Moncau. A part de les inicials, al fons també hi figuren les quatre barres de la senyera. L'origen d'aquest forn es remunta el 1913 quan M. Barnich, amb llicència per a pastelero, horno y obrador, va obrir l'establiment. En aquell moment, només hi havia dues pastisseries més a la Ciutat. És a finals de la dècada dels anys vint, els Barnich deixen la confiteria a mans d'Emili Altimiras, un comerciant de Ripoll, que la va regentar una quinzena d'anys. És el 1943 que es traspassen la pastisseria a Rafael Codina, casat amb Ramon Pujols. Aquesta era filla del Forn del Carme, i durant un temps van compaginar els dos negocis, fins que al final es van dedicar exclusivament el Forn Sant Miquel. El comerç, ja sigui a través del mercat o a través del artesans, és un aspecte social molt arrelat a la ciutat ja des dels seus orígens. És evident que el temps ha transformat el tipus i la manera de comerciar, però, malgrat tot, alguns establiments han passat a ser llocs emblemàtics perquè han estat capaços de mantenir l'essència d'un moment. Una essència que està a la memòria de molts vigatans i que contextualitza i eleva el paisatge urbà. Per tant, els locals comercials tenen valor social, històric i testimonial.
Interior:
Una reforma recent, ha permès descobrir pintures històriques a les parets relacionades amb el blat i l'obrador. S'han recol·locat paviment hidràulics i s'ha mantingut, en el canvi de desnivell del sostre, les mènsules de fusta amb forma de volutes.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada