Seguidors

dissabte, 5 de gener de 2019

CASA PUIG
Vic - Osona

Fotos de Joan Dalmau JuscafresaEnllaç al catàleg de béns a protegir publicat per l'ajuntament de Vic:

que diu:

Època: segle XX – any 1920
Autor: Josep Maria Pericas i Morros, arquitecte  (Vic 27 d'agost de 1881 - Barcelona 1 d'abril de 1966)

Josep Maria Pericas i Morros
Descripció:
Casa mitgera de planta baixa i quatre pisos. L'alçada dels pisos decreix de baix a dalt i a la part superior, el capcer, és pentagonal, i a demés s'hi obre una finestra rectangular que permet l'entrada de llum al cinquè pis. La façana és completament simètrica i presenta dos portals d'arc de mig punt a la planta baixa, mentre que a nivell del primer pis sobresurten unes tribunes de forma trapezoïdal. Aquestes discorren de portal a portal i arriben fins al darrer pis. El pisos són marcats per impostes de pedra així com els portals i les finestres. Hi ha frisos d'estuc que envolten i decoren les obertures, majoritàriament rectangulars llevat les centrals del primer i quart pis.
Dades històriques:
La casa Puig s'acabà d'edificar l'any 1920. Per aquesta època en Pericas ja coneix l'arquitectura anglesa i romana. Comença adquirir un llenguatge propi integrat dins els corrents europeus. Abandona l'estètica noucentista per anar a una nova línea clarament racionalista.
Valoració:
L'edifici és molt interessant per la qualitat de la seva composició, la definició i l'ús dels elements arquitectònics; per la importància que té com a mostra molt significativa del noucentisme a Vic, i de l'arquitecte Josep Maria Pericas; i pel tipus de façana, que s'inaugura amb l'edifici i serà molt significatiu, fou imitat sobretot per l'arquitecte Manuel Gausa.
Elements:
Cal destacar les tribunes, la composició, els esgrafiats la planta baixa, tots els de la façana, inclosa la fusteria que caracteritzen l'edifici i el singularitzen.

Altre enllaç amb informació:

que diu:

Descripció:
Immoble entre mitgeres, de planta baixa i quatre pisos, amb una àmplia façana simètrica i plana coronada per la barbacana de la coberta a dues vessants. Aquesta façana presenta un portal d'accés en arc de mig punt adovellat -protegit per una motllura poligonal-, mentre que al primer pis sobresurten dues tribunes verticals semi-hexagonals, tot flanquejant la zona central, la qual està coronada per un capcer pentagonal. Els pisos estan marcats per línies d'imposta de pedra, així com els portals i les finestres. D'aquesta manera, a través de les impostes s'uneixen les tribunes amb els dobles finestrals del cos central i amb el grup de tres arcades del pis superior.
Les façanes són estucades, amb esgrafiats geomètrics que envolten i decoren l'emmarcament i els laterals de les obertures. Sota la barbacana destaca un fris de rajola ceràmica de mugró i figures de terracota.
 
Notícies històriques:
L'immoble es va construir en l'incipient eixample de Vic d'ençà l'obertura del carrer, que unia la plaça del Mercadal amb l'estació del tren. Es tracta del primer edifici d'habitatges de lloguer de la ciutat, i va ser encarregat el 1917 per l'empresari tintorer Antoni Puig Danís a l'arquitecte Josep Maria Pericas i Morros. Per aquesta època, en Pericas va començar a adquirir un llenguatge propi a partir dels corrents europeus, tot apropant-se a una nova línia racionalista.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada