Seguidors

dimarts, 18 de desembre de 2018

CAL MESTRE JAUME
Sant Hipòlit de Voltregà - Osona

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa


A la llinda hi ha inscrit l'any 1687Al catàleg de béns publicat per l'ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà diu:

Època: segles XVII
Cronologia: llinda 1687, reformada a la primera dècada segle XXI
Elements:
Edifici entre mitgeres que es desenvolupa en planta baixa i dues plantes pis, de planta rectangular i façana principal orientada a est. Coberta de teula aràbiga a dues aigües amb el carener paral•lel a la façana principal i amb un ràfec a façana recolzat per colls de fusta. La façana està composada a partir de dos eixos verticals, amb obertures de proporció vertical. Cal distingir la llinda de l’accés a l’edifici amb la data “1687”. A planta primera, hi destaquen dos balconades protegides per barana de ferro de brèndoles verticals. El parament de façana és revestit d’arrebossat pintat de color blau que contraresta el color verd clar de les baranes de ferro i fusteries, fruit d'una intervenció recent.
Informació històrica:
Durant moltes dècades la casa de la família del mestre Jaume Anglada. Nascut l’any 1903, el Senyor Jaume, mestre republicà i poeta, depurat pel règim franquista, donava classes particulars al seu domicili. En aquest edifici del carrer Verdaguer. Malgrat no hem trobat referències documentals d’aquest edifici, el seu emplaçament ens ofereix algunes pistes. Es troba en un dels traçats històrics del municipi. Format fonamentalment en els segles XVI i XVII, moment en que els paraires i teixidors eren els autèntics dominadors de la vila. Durant aquest període hi havia un conjunt d’edificacions a l’entorn del temple parroquial, i moltes de les cases albergaven feines de filar i teixir. Així doncs, en molts baixos d’aquests edificis hi havia els obradors, i sovint el carrer actuava com una prolongació del mateix obrador. Els orígens del carrer Jacint Verdaguer s’han de situar en aquest període. De totes maneres és possible, per la seva situació, que existís amb anterioritat ja que segurament formava part del traçat que unia Santa Cecília de Voltregà amb el Lluçanès. Un altre episodi destacat va ser la Guerra de Successió que va suposar, entre d’altres desastres, la crema, saqueig i destrucció de bona part de la vila. Així doncs durant el segle XVIII es van haver de reconstruir molts dels edificis. Algunes de les llindes situades en el mateix carrer que aquest edifici pertanyen en aquest període. La llinda que encara es conserva a la façana d’aquest edifici s’insereix plenament en els episodis descrits, hi llegim la data 1687.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada