Seguidors

dijous, 20 de desembre del 2018

CASA JOSEP DESEURES o CAN CLOS
Sant Hipòlit de Voltregà - Osona

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

Foto de Josep Lluis Ramírez
L'antiga façana amb volta rodona, la plaça de davant antigament era la Plaça del Matadero.

Al catàleg de patrimoni, arquitectònic i ambiental publicat per l'ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà diu:

Època: segle XVIII
Elements:
Edifici en tester situat a l’extrem nord de la trama urbana que defineix el carrer de la Ciutadella i la Plaça de Pompeu Fabra, que es desenvolupa en planta baixa, dues plantes pis i golfes en el seu cos principal i planta baixa i dues plantes pis en el cos annex que actua de gir i tanca aquesta trama urbana, de planta trapezoïdal i façana principal orientada a nord. Coberta de teula aràbiga a dues aigües amb el carener paral•lel a la façana principal i ràfec a façana recolzat sobre colls de fusta en el seu cos principal i coberta a tres aigües en el cos annex. La composició de la façana, del cos principal de planta rectangular, s’ordena a partir de dos eixos verticals. Trobem a planta segona dues obertures de proporcions verticals amb ampit, brancals i llinda de pedra treballada que es repeteixen a planta primera on apareix a l’extrem nord de la façana una petita obertura també amb ampit, brancals i llinda de pedra. La planta baixa es resol amb dos portals units, un per a persones i un per a vehicles, a l’extrem sud ambdós amb brancals de pedra que recolzen dues llindes de fusta, solució que es repeteix a la obertura de proporcions quadrades que trobem a l’altre extrem de la façana. Finalment pel que fa al cos annex, trobem una obertura tan a planta baixa com a primera també resoltes amb ampit, brancals i llinda de pedra que contrasten radicalment amb la galeria que ocupa tota la planta d’aquest cos annex resolta amb estructura de fusta i protegida per una barana de fusta amb brèndoles verticals. El parament de façana, és revestit per un arrebossat o estucat de color ocre amb un aplacat de pedra en forma de sòcol.
Raons catalogació:
Exemple d’arquitectura barroca popular tradicional del s. XVIII, façana caracteritzada per la presència d’elements de pedra rellevants, amb una estètica i composició molt proporcionada, formant un conjunt molt coherent amb les edificacions de la façana nord i est de la plaça Pompeu Fabra. És notable la galeria coberta amb estructura de fusta al nord de l’edifici.
Informació històrica:
No hem trobat referències documentals d’aquest edifici, tot i que el seu emplaçament ens permet contextualitzar-lo. Es troba en el carrer de la Gleva, que com el seu nom indica, es troba en el traçat de l’antic camí cap aquest santuari situat, actualment en el municipi veí de les Masies de Voltregà. El carrer de la Gleva, representa un típic exemple de creixement itinerant, i per tant els edificis que hi trobem es van anar aixecant al llarg dels anys. En aquest sentit, cal assenyalar que un dels períodes més rellevants i que van suposar un major desenvolupament del municipi va ser el del Sant Hipòlit pre-industrial, sobretot dels segles XV al XVII, quan la vila era un dels nuclis de teixidors i paraires capdavanters de la comarca. Posteriorment, a principis del segle XVIII i com a conseqüència de la Guerra de Successió, Sant Hipòlit va viure un dels episodis més cruents. Durant aquest conflicte la vila va ser saquejada i cremada, i per tant moltes de les cases varen haver de ser reconstruïdes. Per aquest motiu moltes de les llindes porten dates pertanyents al segle XVIII. Així doncs, la majoria d’edificis dels carrer de la Gleva es van construir durant aquests segles tot i que constatem, al tractar-se d’un creixement itinerant, que hi ha dos trams diferenciats. El primer tram, des del punt de partida a la plaça Pompeu Fabra fins la plaça de la Gleva, hi ha edificis històrics, la majoria aixecats en els segles XVII i XVIII. El segon tram, ja més allunyat del centre històric, es va edificar només la façana de ponent, al segle XVIII. A final del s.XX la casa es va restaurar. Aquest edifici està situat al principi d’aquest primer tram.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada