Seguidors

dijous, 20 de desembre del 2018

CASA RAMON I LOURDES CASTELLS o CAL CADIRAIRE 
Sant Hipòlit de Voltregà - Osona

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa
Al catàleg de patrimoni, arquitectònic i ambiental publicat per l'ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà diu:

Època: segle XVIII
Cronologia: Llindes 1714 ; 1721 ; 1729 ; 1751 ; 1786
Elements:
Conjunt de dos edifici de segle XVIII en cantonada que es desenvolupa en planta baixa i dues plantes pis, amb una planta tercera a l’extrem nord de l’edificació i façana principal orientada a sud est. Coberta de teula aràbiga a dues aigües amb el carener paral•lel a la façana principal i amb ràfec a façana recolzat sobre colls de fusta. La composició de la façana, s’ordena principalment per l’eix de simetria que representa el xamfrà de la cantonada, eix on hi trobem una gran portalada a planta baixa que ocupa pràcticament la totalitat de l’amplada del xamfrà, una gran obertura vertical a planta primera i una obertura de dimensions més reduïdes a planta segona. A partir d’aquí, la planta segona queda ordenada per una repetició d’obertures iguals de proporció vertical, que es redueixen de mida a l’extrem Est de la façana. En referència a la planta primera, seguint els mateixos eixos verticals d’aquestes obertures, una seqüència de balconades amb balcó protegits per barana de ferro de brèndoles verticals i obertures de proporció vertical defineixen la imatge general de l’edifici que queda traduït a planta baixa amb una seqüència de portals i portalades intercalades amb obertures de diferents dimensions, on per motius de seguretat molts estan tapiats. El conjunt queda caracteritzat per la riquesa formal de les obertures construïdes pràcticament totes a partir d’ampit, brancals i llinda de pedra on trobem diferents inscripcions d’anys com són: 1714, 1721, 1729, 1751 i 1786 El parament de façana de pedra, és revestit per un arrebossat o estucat de color terrós.
Informació històrica:
Aquesta casa, cantonera amb els carrers de la Gleva i del Puig, també es coneix amb el nom de cal Cadiraire. El renom l’adopta a finals del segle XIX quan s’hi instal•la la família Muntanyà. Un dels membres es dedicava a adobar cadires, i per això durant bona part del segle XX es va conèixer amb aquest renom. La família Muntanyà procedia de Vil•la Seina de Gurb de la Plana, i per això, aquest edifici també es coneix com can Seina. No hem trobat referències documentals d’aquest edifici, tot i que el seu emplaçament ens permet contextualitzar-lo. Es troba en el carrer de la Gleva, que com el seu nom indica, es troba en el traçat de l’antic camí cap aquest santuari situat, actualment en el municipi veí de les Masies de Voltregà. El carrer de la Gleva, representa un típic exemple de creixement itinerant, i per tant els edificis que hi trobem es van anar aixecant al llarg dels anys. En aquest sentit, cal assenyalar que un dels períodes més rellevants i que van suposar un major desenvolupament del municipi va ser el del Sant Hipòlit pre-industrial, sobretot dels segles XV al XVII, quan la vila era un dels nuclis de teixidors i paraires capdavanters de la comarca. Posteriorment, a principis del segle XVIII i com a conseqüència de la Guerra de Successió, Sant Hipòlit va viure un dels episodis més cruents. Durant aquest conflicte la vila va ser saquejada i cremada, i per tant moltes de les cases varen haver de ser reconstruïdes. Per aquest motiu moltes de les llindes porten dates pertanyents al segle XVIII. Així doncs, la majoria d’edificis dels carrer de la Gleva es van construir durant aquests segles tot i que constatem, al tractar-se d’un creixement itinerant, que hi ha dos trams diferenciats. El primer tram, des del punt de partida a la plaça Pompeu Fabra fins la plaça de la Gleva, hi ha edificis històrics, la majoria aixecats en els segles XVII i XVIII. El segon tram, ja més allunyat del centre històric, es va edificar només la façana de ponent, al segle XVIII. Aquest edifici està situat a la plaça de la Gleva, a cavall entre els dos trams anteriorment explicats. A la façana hi ha diferents llindes amb dates totes del segle XVIII. Hi llegim: 1714, 1721, 1729, 1751 i 1786. Una referència clara a les conseqüències de la Guerra de Successió i dels estralls que va comportar a la vila de Sant Hipòlit.
Actuacions finca:
Les llindes amb les dates 1714, 1721, 1729, 1751 i 1786 són un exemple d’actuacions realitzades a la finca.

Enllaç amb informació i descripció:

que diu:

Descripció:
La situació de la casa, en un xamfrà de cantonada força oberta, sembla haver condicionat no sols la seva planta, sinó també la pròpia façana, concebuda com si fos plana, i no pas com a doble. La coberta és de teula àrab i de dues vessants, i consta de planta baixa, pis i golfes. Al que seria el centre de la façana es troba la porta principal amb una llinda esculpida. Al primer pis hi ha tres balcons distribuïts de forma asimètrica, que es compaginen amb dues finestres grans i una tercera de petites proporcions. A les golfes hi ha tres finestres idèntiques i disposades de forma simètrica en relació a la porta. 
Notícies històriques:
Aquesta casa va ser construïda a la primera meitat del segle XVIII, tal i com es desprèn de les nombroses llindes que tenen inscrita una data: 1751 a l'entrada principal; 1729 a la finestra de sobre la porta; 1736 i 1729, a les finestres del carrer del Puig; 1714, 1721 i 1744 al carrer de la Gleva; i finalment 1736, en dues llindes al damunt de la porta d'entrada principal. Per bé que actualment està dividida en pisos, havia estat concebuda com a unitària.
1 comentari:

  1. El meu avi es deia Joan Company Cruells, era nascut a Sant Hipolit al 1984, possiblement en aquesta casa, jo no el vaig arribar a coneixer ja q va morir molt jove, pero la meva avia em deia q el renom que tenien a Sant Hipoli era Cal Sein, fa uns anys ens van dir q en aquesta casa hi havien viscut els Company, pero aqui no shi fa cap referencia, seria possible saber-ho?. Fa anys q busco informacio, es mes per primer cop veig q a aquesta casa se li deia Can Seina . Agrairia resposta, gracies…

    ResponElimina