Seguidors

dimecres, 19 de desembre del 2018

CASA JACINTA PASCUET
Sant Hipòlit de Voltregà - Osona

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa
Al catàleg del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental publicat pr l'ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà diu:

Època: segle XVII
Cronologia: Llinda finestra any 1692; Llinda portal any 1781. Reformes S.XX
Elements:
Casa unifamiliar del segle XVII, entre mitgeres de planta poligonal desenvolupat en planta baixa, planta pis i golfes, i façana principal orientada a est. Coberta de teula aràbiga a dos aigües amb el carener paral•lel a la façana principal i amb ràfec inclinat a façana format per cabirons de fusta i solera de peces ceràmiques recolzat per estructura de fusta de bigues de fusta paral•leles a façana recolzades sobre mènsules. Exemple d’arquitectura barroca popular amb paret de tàpia arrebossada amb totes les obertures emmarcades de pedra tallada vista exceptuant les dues peites obertures quadrades de les golfes. Dos portals a la planta baixa, un dels quals té una llinda amb una la inscripció de 1781 i una creu d'altar. Al primer pis hi ha una balconera protegida amb barana de ferro i brèndoles verticals també emmarcada de pedra amb una llinda amb la inscripció de 1692, i al costat esquerra una finestra amb un ampit treballat formant un petit voladís.
Informació històrica:
Casa també coneguda amb el sobrenom de cal sabater geperut, ja que Josep Català tenia aquestes dues característiques. Feia de sabater al carrer del Mallol, i efectivament era geperut. No s’ha localitzat documentació concreta relacionada amb aquest edifici. De totes maneres es troba emplaçat al carrer del Mallol, un dels traçats històrics del municipi. Tant pel seu emplaçament, com per les llindes que presenta, l’edifici el situem entorn a dos moments claus de la història de Sant Hipòlit. D’una banda, al període d’esplendor que el poble va viure durant l’etapa pre-industrial. En el cas de Sant Hipòlit, sobretot rellevant va resultar el gremi de paraires, especialment durant els segles XV al XVII. Segurament l’edifici que tractem s’alçaria durant aquest període. De l’altra, i les llindes així ho certifiquen, hem de tenir present la transcendència de la Guerra de Successió, i recordar que Sant Hipòlit va ser saquejat i cremat de manera considerable. Les llindes ens situarien en aquest esdeveniment i per tant en una etapa de reconstrucció d’aquest edifici.
Actuacions finca:
Les llindes amb les dates 1692 i 1781 documenten actuacions realitzades a la finca.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada