Seguidors

dijous, 20 de desembre del 2018

CASA MIQUEL FORTUNY
Sant Hipòlit de Voltregà - Osona

Fotos de Joan Dalmau JuscafresaAl catàleg de patrimoni, arquitectònic i ambiental publicat per l'ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà diu:

Època: segle XVII
Cronologia: Llinda portal 1672; reformes segle XX
Elements:
Edifici entre mitgeres que es desenvolupa en planta baixa i dues plantes pis al carrer de la Gleva deixant l’ultima crugia posterior amb planta baixa i planta pis, de planta rectangular i façana principal orientada a sud oest. Coberta de teula aràbiga a dues aigües amb el carener paral•lel a la façana principal i amb ràfec a façana recolzat sobre colls de fusta. La composició de la façana principal, s’ordena a partir de dos eixos que es tradueixen en dues obertures de proporcions horitzontals a planta segona, dues obertures verticals a planta primera i dos portals a planta baixa, un principal d’accés a l’edifici resolt amb arc de mig punt i construït amb pedra a la clau del qual trobem la inscripció de “1672” i l’altre de proporció quadrada i d’accés a local comercial de planta baixa. Pel que fa a la façana posterior, tres obertures de mides diferents defineixen la planta segona que dona sobre la coberta de la crugia posterior, i es segueix un mateix criteri en planta baixa i primera on una porta, que a planta primera esdevé balconada, d’accés al jardí privat separa dos obertures de proporcions verticals. El parament de façana, és revestit per un arrebossat o estucat de color salmonat terrós.
Informació històrica:
No hem trobat referències documentals d’aquest edifici, tot i que el seu emplaçament ens permet contextualitzar-lo. Es troba en el carrer de la Gleva, que com el seu nom indica, es troba en el traçat de l’antic camí cap aquest santuari situat, actualment en el municipi veí de les Masies de Voltregà. El carrer de la Gleva, representa un típic exemple de creixement itinerant, i per tant els edificis que hi trobem es van anar aixecant al llarg dels anys. En aquest sentit, cal assenyalar que un dels períodes més rellevants i que van suposar un major desenvolupament del municipi va ser el del Sant Hipòlit pre-industrial, sobretot dels segles XV al XVII, quan la vila era un dels nuclis de teixidors i paraires capdavanters de la comarca. Posteriorment, a principis del segle XVIII i com a conseqüència de la Guerra de Successió, Sant Hipòlit va viure un dels episodis més cruents. Durant aquest conflicte la vila va ser saquejada i cremada, i per tant moltes de les cases varen haver de ser reconstruïdes. Per aquest motiu moltes de les llindes porten dates pertanyents al segle XVIII. Així doncs, la majoria d’edificis dels carrer de la Gleva es van construir durant aquests segles tot i que constatem, al tractar-se d’un creixement itinerant, que hi ha dos trams diferenciats. El primer tram, des del punt de partida a la plaça Pompeu Fabra fins la plaça de la Gleva, hi ha edificis històrics, la majoria aixecats en els segles XVII i XVIII. El segon tram, ja més allunyat del centre històric, es va edificar només la façana de ponent, al segle XVIII. Aquest edifici està situat al principi d’aquest primer tram, i té una llinda amb la data 1672. Per tant, de la segona meitat del segle XVII i plenament relacionada amb l’episodi anteriorment descrit, és a dir, aquesta època daurada del Sant Hipòlit pre-industrial.
Actuacions finca:
La llinda amb la data 1672 és un exemple d’actuació realitzada a la finca. També reformes al segle XX.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada