Seguidors

dimecres, 12 de desembre del 2018

CAN PUJOL
Anglès - la Selva

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa
Enllaç amb informació i descripció:

que diu:

Època: inici segle XX
Descripció:
Es tracta d’un immoble de planta rectangular que consta de planta baixa i tres pisos, entre mitgeres i coberta aterrassada. Pel que fa al seu emplaçament, aquest el trobem ubicat al costat dret de la plaça de la vila.
El portal d’accés és d’arc rebaixat i totes les obertures -tant el portal d’accés com les set finestres experimenten l’aplicació d’un emmarcament rectangular a base de rajol que acaba generant un contrast visual.
Els quatre pisos han estat resolts en base a la mateixa solució de dues obertures rectangulars per pis amb un emmarcament de rajol. Ara bé aquesta solució està estructurada o plantejada segons un ordre decreixent de més a menys. Així les obertures de la planta baixa són les més grans i a mesura que es va ascendint el tamany de les finestres va decreixent progressivament fent-se cada vegada més petites i reduïdes.
Com elements més significatius i destacats trobem, per una banda el treball de ferro forjat de les balconades. La planta noble és una balconada correguda mentre que les dels dos pisos superiors són individuals i abarquen formes geomètriques. Mentre que per l’altra, el treball de la cornisa amb aquesta falsa balconada composta per un ritme o interval entre baranes de ferro forjat i envans mitjers o panys de mur en forma circular o lobulada presidits per dos medallons circulars que contenen una inicial - R - i la data de 1907.
 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada