Seguidors

dijous, 20 de desembre de 2018

CASA TORT - ANTIC ESTANC
Sant Hipòlit de Voltregà - Osona

Fotos de Joan Dalmau JuscafresaPassatge Parés. Homenatge d'agraïment  al bon patrici en Josep Parés Arboix que gestionà amb eficacia el tranzit de la carretera per dins de la vila
Sant Hipòlit de Voltregà X -IX-MCXXII (10 de setembre de 1922)

Al catàleg de patrimoni històric, arquitectònic i ambiental publicat per l'ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà diu:

Època: segle XIX
Cronologia: Segona meitat segle XIX; reformes a finals segle XX
Elements:
Edifici en cantonada, que es desenvolupa en planta baixa, planta primera i golfes, de planta quadrada i façana principal orientada a oest. Coberta de teula aràbiga a dues aigües amb el carener perpendicular a la façana principal i amb ràfec a façana recolzat per entramat de fusta. La façana principal, s’ordena a partir d’un eix de simetria central, que es defineix a planta sota coberta, per la presència de dues obertures emmarcades amb maó ceràmic, i formades cada una d’elles per tres petites franges rematades amb arc de mig punt. La planta primera, separada per una cornisa de maó ceràmic en els seus dos extrems, és formada per dues balconades on també queden remarcats els seus perfils a partir de maó ceràmic, que obren a un balcó el cantell de la llosa del qual es troba revestida de trencadís amb peces ceràmiques de color blanc i blau, protegit per una barana de ferro de brèndoles verticals. La planta baixa, amb un llenguatge més contemporani, segueix aquest eix de simetria, amb un portal central que separa dos grans obertures de proporció quadrada tot i que es desdibuixa lleugerament per la presència a l’extrem nord de la façana, per un segon portal de dimensions inferiors i que també actua d’accés a l’edifici. La façana sud, molt més austera, es composa per un eix vertical situat a l’extrem oest d’aquesta façana, amb una obertura per planta sense la presència del maó ceràmic per remarcar les diferents obertures. El parament de façana, és revestit per un arrebossat o estucat de color verd que juntament amb les cornises decoratives i arestes de maó ceràmic, acaben de definir la façana en plantes superiors. Un aplacat de pedra en forma de sòcol a dos nivells resol l’entrega de l’edifici amb el terreny
Informació histórica:
Actualment a l’edifici situat al passatge Parés nº 22, hi ha la consulta del dentista Dr. Santi Tort. L’edifici fou edificat, com a mínim, a finals del segle XIX i des de sempre ha estat vinculat a la família Tort. Durant molts anys, com a mínim des de la dècada de 1920, en aquest mateix indret hi havia hagut l’estanc (que avui continua regentat per la mateixa família però uns metres més avall del mateix Passatge Parés).
Actuacions finca:
Des de la seva construcció a finals del segle XIX, no es té constància de cap actuació rellevant. Si que al canviar el seu ús, a finals del segle XX va passar de ser un estanc a ser una clínica d'odontologia, va experimentar transformacions en el seu interior.

Foto de Josep Lluis RamírezCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada