Seguidors

dimecres, 19 de desembre del 2018

CASA JOAN PALOU
Sant Hipòlit de Voltregà - Osona

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa


Al catàleg de patrimoni, històric i ambiental publivat per l'ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà diu:

Època: segle XVIII
Cronologia: Llinda 1703; reformes segle XX
Elements:
Edifici entre mitgeres que es desenvolupa en planta baixa, planta pis i golfes a la primera crugia i que correspon a l’edifici original que dóna al carrer de la Gleva, deixant planta baixa, dues plantes pis i golfes a la part posterior de l’edificació, de planta rectangular i façana principal orientada a nord est. Coberta de teula aràbiga a dues aigües amb el carener paral•lel a la façana principal i amb ràfec a façana recolzat sobre colls de fusta. La composició de la façana, sense un ordre clar, queda definit principalment per la presència de dos obertures a planta primera de proporcions verticals i resoltes com a una única obertura central. En aquest sentit la unitat està formada per un ampit de pedra continu i brancals de pedra que recolzen dues llindes unides entre sí. Aquesta peça central, està acompanyada a l’extrem nord de la planta primera per una obertura de proporcions també verticals però de menor dimensió. Pel que fa a planta baixa, un portal d’accés separa dues obertures, una de les quals, la situada a l’extrem sud de la façana, queda unida amb el portal gràcies a dues llindes unides de pedra i de grans dimensions, sobre la de l’accés hi ha la inscripció de “1703” juntament amb un escut gravat. El parament de façana de tàpia, és revestit per un arrebossat o estucat de color blanc amb un arrebossat gris més bast en forma de sòcol.
Informació històrica:
No hem trobat referències documentals d’aquest edifici, tot i que el seu emplaçament ens permet contextualitzar-lo. Es troba en el carrer de la Gleva, que com el seu nom indica, es troba en el traçat de l’antic camí cap aquest santuari situat, actualment en el municipi veí de les Masies de Voltregà. El carrer de la Gleva, representa un típic exemple de creixement itinerant, i per tant els edificis que hi trobem es van anar aixecant al llarg dels anys. En aquest sentit, cal assenyalar que un dels períodes més rellevants i que van suposar un major desenvolupament del municipi va ser el del Sant Hipòlit pre-industrial, sobretot dels segles XV al XVII, quan la vila era un dels nuclis de teixidors i paraires capdavanters de la comarca. Posteriorment, a principis del segle XVIII i com a conseqüència de la Guerra de Successió, Sant Hipòlit va viure un dels episodis més cruents. Durant aquest conflicte la vila va ser saquejada i cremada, i per tant moltes de les cases varen haver de ser reconstruïdes. Per aquest motiu moltes de les llindes porten dates pertanyents al segle XVIII. Així doncs, la majoria d’edificis dels carrer de la Gleva es van construir durant aquests segles tot i que constatem, al tractar-se d’un creixement itinerant, que hi ha dos trams diferenciats. El primer tram, des del punt de partida a la plaça Pompeu Fabra fins la plaça de la Gleva, hi ha edificis històrics, la majoria aixecats en els segles XVII i XVIII. El segon tram, ja més allunyat del centre històric, es va edificar només la façana de ponent, al segle XVIII. Aquest edifici està situat al principi d’aquest primer tram, i té una llinda amb la data 1703. Per tant, de principis del segle XVIII, i que ens remet amb un moment de canvi, sobretot produït per un model pre-industrial esgotat i un conflicte rellevant com va ser la Guerra Successió.
Actuacions finca:
La llinda amb la data 1703 és un exemple d’actuació realitzada a la finca. Reformes al segle XX.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada