Seguidors

dimecres, 19 de desembre del 2018

CASA CODINAS
Sant Hipòlit de Voltregà - Osona

Fotos de Joan Dalmau JuscafresaAl catàleg de béns publicat per l'ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà diu:

Època: segle XIX
Cronologia: a la llinda del portal hi ha inscrit any 1897
Elements:
Edifici entre mitgeres que es desenvolupa en planta baixa i tres plantes pis, clarament identificades per la presència d’una cornisa per planta, de planta rectangular i façana principal orientada a sud. El tercer pis o àtic fou construït posteriorment, de forma lleugerament diferent al projecte d'obra que s’ha trobat a l’arxiu municipal i que no preveia golfes. Coberta de teula aràbiga a dues aigües amb el carener paral•lel a la façana principal i amb ràfec a façana recolzat per colls de fusta La composició de la façana, s’ordena a partir d’un eix de simetria central amb tres obertures de proporció vertical per planta exceptuant l’obertura central de la planta tercera i constitueix una clara mostra de l’arquitectura culta de finals del segle XIX. Per bé que els materials emprats són la pedra i calç, la façana els amaga sota una imitació de grans carreus en les dues primeres plantes deixen un arrebossat i pintat a la planta superior. Totes les obertures es troben embolcallades per petites cornises decoratives, on a planta primera agafen una major rellevància per a la presència dels brancals i llindes de pedra , amb guardapols motllurats i decoracions de palmetes, volutes, fullatges i rosetes esculpides. La part del darrera consta de galeries descobertes.
Informació històrica:
Aquest edifici, també conegut com a “casa Codinas”, es troba emplaçat a la Plaça Nova. La plaça Nova es va començar a construir a la dècada de 1860, tot i que no va està exempta de polèmica, i les obres es van allargar durant una bona pila d’anys. De fet no es va acabar del tot fins a l’any 1901. En aquest indret, és on s’havien ubicat les classes benestants del municipi, sobretot a partir de la segona meitat del segle XIX. Per aquest motiu en aquesta plaça hi ha representades tant l’arquitectura popular, com l’arquitectura culta de final del segle XIX i principis del segle XX. A la façana de l’edifici hi figura la data de 1897. A l’arxiu municipal hi figura un projecte d’ampliació, que es correspon a la modificació realitzada a la part superior d’aquest habitatge, i que data de l’any 1948.
Actuacions finca:
A la façana hi figura la data 1897, corresponent al moment de construcció de l'edifici. La darrera gran actuació a la finca es va realitzar l'any 1948, segons projecte d'obres localitzat a l'Arxiu Municipal.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada