Seguidors

dijous, 20 de desembre del 2018

CASA MONTSERRAT ARNAU
Sant Hipòlit de Voltregà - Osona

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa


Al catàleg de patrimoni, arquitectònic i ambiental publicat per l'ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà diu:

Època: segle XIX
Elements:
Edifici entre mitgeres que es desenvolupa en planta baixa i tres plantes pis, clarament identificades per la presència d’una cornisa per planta, de planta quadrada i façana principal orientada a sud. Coberta de teula aràbiga a dues aigües amb el carener paral•lel a la façana principal i amb ràfec a façana recolzat per colls de fusta amb acabat inferior ceràmic de tons grocs i blaus. La composició de la façana, s’ordena a partir d’un eix de simetria central amb una sola obertura per planta. La planta baixa es caracteritza per la presència d’una gran obertura rematada amb un arc de mig punt recolzat per dos columnes d’ordre dòric a la part superior del qual trobem una inscripció de “Construïda el 1866”. A plantes superiors, primera i segona hi trobem una balconada amb brancals i llindes de pedra amb balcó de tota l’amplada de la façana en planta primera i més reduït a planta segona. Les baranes es resolen amb ferro i brèndoles verticals. Pel que fa a planta tercera, es resol amb una galeria de dos arcs amb barana de balustres. Per bé que els materials emprats són la pedra, maó i calç, la façana els amaga sota una imitació de grans carreus decoratius en les plantes superiors i aplacat de pedra sorrenca en tota l’alçada de la planta baixa.
Informació històrica:
Aquest edifici es troba emplaçat a la Plaça Nova. La plaça Nova es va començar a construir a la dècada de 1860, tot i que no va està exempta de polèmica, i les obres es van allargar durant una bona pila d’anys. De fet no es va acabar del tot fins a l’any 1901. En aquest indret, és on s’havien ubicat les classes benestants del municipi, sobretot a partir de la segona meitat del segle XIX. Per aquest motiu en aquesta plaça hi ha representades tant l’arquitectura popular, com l’arquitectura culta de final del segle XIX i principis del segle XX. A la façana de l’edifici hi figura la data de 1866.

Enllaç amb informació i descripció:

que diu:

Descripció:
Casa de planta quadrada, d'una planta, dos pisos i golfes. Es tracta d'una vivenda unifamiliar, emplaçada entre les altres cases del segle XIX de la Plaça Nova. Té una porta d'accés al centre de la façana, flanquejada per dues columnes i una arcada de mig punt. Totes les obertures segueixen el mateix eix central. Al primer i segon pis s¡obre una porta que dona a un balcó i a les golfes hi ha una galeria formada per dos arcades d'arc de mig punt. l'arrebossat del primer i segon pis simula carreus de pedra amb decoració en relleu.
Notícies històriques:
Aquesta casa constitueix un clar exemple de l'arquitectura de finals del segle XIX. Com està protegida per les normes municipals d'urbanisme ha arribat fins als nostres dies sense cap alteració a la façana. El seu estat de conservació és força bo, exceptuant la part més baixa de la façana, que es troba lleugerament deteriorada. Forma part del conjunt remodelat al segle XIX, però que pertanyia a l'antiga sagrera de l'església de Sant Hipòlit.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada