Seguidors

dilluns, 31 de desembre del 2018

CASA AL CARRER MANLLEU,5 - FORNÍCULA DE SANT ANTONI
Vic - Osona

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

Al catàleg de béns protegits publicat per l'ajuntament de Vic no hi dades de l'edifici però sí de la fornícula:

que diu:
Nom: Fornícula de Sant Antoni
Dades històriques:
La imatge del sant pot correspondre a 1671, ja que segons fonts orals és antic i ha estat restaurada l'any 1999. La fornícula és de 1914.
Descripció:
La fornícula és de pedra artificial i està constituïda per un arc de mig punt, flanquejada per dues pilastres adossades que incorporen una decoració de tres cercles per banda i les impostes que estan configurades per fullatges i antefixes. Al centre hi ha un entaulament decorat amb dents de serra i coronat per una antefixa. El pedestal està sostingut per grans fullatges. El sant és una talla, enguixada i policromada, i porta l'hàbit i el nen Jesús als braços sobre un llibre. Es tracta d'una imatge que, tot i que enlairada, és propera i busca la complicitat del vianant. La fornícula ocupa una bona part de l'estreta façana i, de fet, li dóna personalitat. Temps enrera aquestes imatges afavorien la devoció, i aquesta apareixia com una escultura molt lluïda, la qual es va veure ressaltada quan l'any l914 es va ornamentar la fornícula. Imatges com aquesta són mostres de preservació d'una tradició cultural i religiosa molt arrelada a la ciutat. L'agrupació de fullatges, que forma un suport que sembla que sostingui la fornícula, i les antefixes, són elements escultòrics seriats habituals en les decoracions de façanes de finals del segle XIX i principis del XX que buscaven l'agradabilitat en unes formes naturalistes; per tant en aquest cas, es dóna un manlleu d'elements civils per engalanar la seu d'una imatge religiosa.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada