Seguidors

dijous, 20 de desembre del 2018

CASA RICART PASTOR CARRASCOSA o CASA GURT
Sant Hipòlit de Voltregà - Osona

Fotos de Joan Dalmau JuscafresaA la llinda de la portya d'entrada hi ha inscrit l'any 1796


A la llinda de la finestra hi ha inscrit l'any 1702

Al catàleg de patrimoni històric, arquitectònic i ambiental publicat per l'ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà diu:

Època: segle XVIII
Cronologia: Llinda finestra 1702 ; Llinda portal 1796. Reformes segle XX
Elements:
Edifici entre mitgeres que ocupa dues parcel•les de cases de cós tradicional, desenvolupat en planta baixa, planta pis i golfes, i façana principal orientada a est. Coberta de teula aràbiga a dos aigües amb el carener paral•lel a la façana principal i amb ràfec inclinat d’encadellat ceràmic i cabirons de fusta recolzat per estructura de bigues i mènsules de fusta. Casa barroca amb composició irregular fruit de la unió de les dues finques amb accessos diferenciats en els extrems de la façana, i la diferència de nivells interiors a causa de la rasant inclinada del carrer en aquest punt. Tot i que no mantenen un ordre compositiu, totes les obertures principals estan emmarcades amb importants carreus de pedra picada que conformen les llindes, brancals i ampits. A la planta baixa hi ha dos portals que donen accés diferenciat a les dues finques, i a la planta pis una finestra i una balconera protegida per una barana de ferro i brèndoles verticals. A la casa nº3, trobem dues inscripcions gravades a les llindes, una de 1796 sobre la porta de planta baixa i una altre de 1702 juntament amb un relleu, sobre la finestra de planta primera. La composició es completa amb altres obertures secundàries a la planta baixa de l’habitatge de la casa nº3, on hi ha una petita finestra al costat del portal d’entrada , i dues petites obertures de ventilació sota el ràfec deixen entreveure algun aprofitament a la planta golfes. El parament de façana està arrebossat i pintat de color ocre.
Informació històrica:
No s’ha localitzat documentació concreta relacionada amb aquest edifici. De totes maneres es troba emplaçat al carrer del Mallol, un dels traçats històrics del municipi. Tant pel seu emplaçament, com per les llindes que presenta, l’edifici el situem entorn a dos moments claus de la història de Sant Hipòlit. D’una banda, al període d’esplendor que el poble va viure durant l’etapa pre-industrial. En el cas de Sant Hipòlit, sobretot rellevant va resultar el gremi de paraires, especialment durant els segles XV al XVII. Segurament l’edifici que tractem s’alçaria durant aquest període. De l’altra, i les llindes així ho certifiquen, hem de tenir present la transcendència de la Guerra de Successió, i recordar que Sant Hipòlit va ser saquejat i cremat de manera considerable. Les llindes ens situarien en aquest esdeveniment i per tant en una etapa de reconstrucció d’aquest edifici.
Actuacions finca:
Les llindes amb les dates 1702 i 1796 documenten actuacions realitzades a la finca.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada