Seguidors

dimarts, 18 de desembre del 2018

CAN BERNADÍ
Sant Hipòlit de Voltregà - Osona

Fotos de Joan Dalmau JuscafresaAl catàleg de béns publicat per l'ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà diu:

Època: segles XIX
Cronologia: Segona meitat s. XIX. Reformes s.XX
Elements:
Edifici entre mitgeres que es desenvolupa en planta baixa i dues plantes pis, de planta rectangular i façana principal orientada a sud. Coberta de teula aràbiga a dues aigües amb el carener paral•lel a la façana principal i amb un gran ràfec a façana recolzat per colls de fusta. Façana caracteritzada per la galeria de la planta segona protegida per una barana de ferro de brèndoles verticals i que ocupa tota l’amplada de l’edifici amb un pilar central. La planta primera es resol amb una balconada que dona a un balcó protegit per una barana de ferro i una finestra de proporcions verticals ambdues emmarcades. La planta baixa destinada a comercial inclou dos portals, un d’accés a l’edifici i l’altre d’accés al local de planta baixa El parament de façana és revestit d’arrebossat pintat amb diferents gramatges entre planta baixa i plantes superiors, amb dues franges horitzontals amb aplacat de marbre, una com a sòcol i l’altre com a coronament de les obertures de planta baixa.
Informació històrica:
Aquest edifici també es coneix amb el nom de can Bernadí, ja que un dels avantpassats de la família que durant molts anys va regentar una sabateria als baixos d’aquest edifici, es deia Bernardí Miralpeix. L'existència d'una sabateria sembla ser que ve de lluny, ja que anteriorment ja hi havia hagut la sabateria “d‘en Mariano Sabater”.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada