Seguidors

dijous, 20 de desembre del 2018

CASA PERE MOSULL
Sant Hipòlit de Voltregà - Osona

Fotos de Joana Dalmau JuscafresaAl catàleg de patrimoni, arquitectònic i ambiental publicat per l'ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà diu:

Època: segle XVIII
Elements:
Edifici entre mitgeres que es desenvolupa en planta baixa i dos plantes pis, de planta rectangular i façana principal orientada a oest. Coberta de teula aràbiga a dues aigües amb el carener paral•lel a la façana principal i amb ràfec a façana recolzat per entramat de fusta. Casa barroca reformada el 1965 segons data que consta al bell mig de la façana composada a partir de dos eixos verticals. A la planta baixa hi ha una finestra i un portal de proporcions verticals emmarcats amb brancals i llindes de pedra picada. A la llinda del portal hi ha la inscripció pràcticament desapareguda on s’intueix la inscripció d’un any acabat amb 5 però pel desgast és difícil fer-ne una aproximació. A la planta primera, sobre la llinda del portal principal apareix un balcó de construcció recent, de poc voladís amb una balconada amb brancals i llinda de pedra amb la inscripció de 1767, protegit per una barana de brèndoles verticals de ferro. Veient que els brancals d’aquesta balconada comencen a mitja alçada, evidencia que originalment hi havia una obertura que amb les darreres intervencions va passar a ser aquesta balconada que trobem avui. Al costat del balcó hi ha una finestra recent fruit de la reforma, emmarcada amb maó ceràmic manual. La planta segona està formada per una obertura amb un altre llenguatge que agafa bona part de l’amplada de la façana a mode de galeria tancada que queda protegida per una barana de ferro amb brèndoles verticals. El parament de façana és revestit d’arrebossat pintat.
Informació històrica:
No s’ha localitzat documentació històrica relacionada amb aquest edifici. De totes maneres es troba emplaçat al carrer del Mallol, un dels traçats històrics del municipi. Tant pel seu emplaçament, com per les llindes que presenta, l’edifici el situem entorn a dos moments claus de la història de Sant Hipòlit. D’una banda, al període d’esplendor que el poble va viure durant l’etapa pre-industrial. En el cas de Sant Hipòlit, sobretot rellevant va resultar el gremi de paraires, especialment durant els segles XV al XVII. En aquest cas però, no tenim constància de que la casa es construís durant aquest període. Un altre moment determinant, i que molts dels edificis emplaçats en aquest carrer en van patir les conseqüències, va ser la Guerra de Successió. Durant aquest conflicte, Sant Hipòlit va ser saquejat i cremat i per tant, durant el segle XVIII molts dels habitatges van haver de ser reconstruïts. Podria ser el cas d’aquest edifici, i més si tenim present que una de les llindes porta la data de 1757, alguns anys després de la finalització d’aquest conflicte. Sabem que l’any 1965 es va portar a terme una altra reforma.
Actuacions finca:
La llinda amb la data 1757 documenta una actuació realitzada a la finca. També sabem d'una altra reforma realitzada l'any 1965.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada