Seguidors

dijous, 20 de desembre del 2018

CASA RAMON TRAVERIA
Sant Hipòlit de Voltregà - Osona

Fotos de Joan Dalmau JuscafresaAl catàleg de patrimoni històric, arquitectònic i ambiental publicat per l'ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà diu:

Època: segle XVIII
Cronologia: Origen segle XVIII, llindes 1725. Reforma segle XX
Elements:
Edifici entre mitgeres que es desenvolupa en planta baixa i dos plantes pis, de planta rectangular i façana principal orientada a oest. Coberta de teula aràbiga a dos aigües amb el carener paral•lel a la façana principal i amb ràfec reformat format per colls de fusta. Exemple d’arquitectura barroca popular amb totes les obertures emmarcades de pedra tallada vista, tant les importants com les secundàries, i parament de façana arrebossat pintat. A la planta primera hi ha dos obertures de proporcions verticals emmarcades i unides per brancals de pedra que recolzen dos llindes de pedra, amb la inscripció de:”1725”. L’ampit continu també reforça compositivament l’horitzontalitat de la obertura. La planta segona, per bé que també té dues obertures verticals emmarcades de pedra unides, i segueix la mateixa composició que la planta primera, el tipus de pedra i acabat de l’arrebossat sense pintar deixen entreveure que es tracta d’una remunta més o menys recent. A planta baixa, aquest conjunt està format pel portal d’accés i una obertura que igualment que la resta de façana està resolta per brancals de pedra que recolzen dues llindes on s’hi observa la inscripció: “Mira que Dios te mira. Jesús, Maria i Josep" i la data 1725.
Informació històrica:
No s’ha localitzat documentació històrica relacionada amb aquest edifici. De totes maneres es troba emplaçat al carrer del Mallol, un dels traçats històrics del municipi. Tant pel seu emplaçament, com per les llindes que presenta, l’edifici el situem entorn a dos moments claus de la història de Sant Hipòlit. D’una banda, i degut al seu emplaçament, l’edifici es podria situar en el marc del període d’esplendor que el poble va viure durant l’etapa pre-industrial. En el cas de Sant Hipòlit, sobretot rellevant va resultar el gremi de paraires, especialment durant els segles XV al XVII. Segurament l’edifici que tractem s’alçaria durant aquest període, tot i que en aquest cas, no en tenim constància. D’altra banda, hem de tenir present la transcendència de la Guerra de Successió, i recordar que Sant Hipòlit va ser saquejat i cremat de manera considerable. Les llindes ens situarien pocs anys després d’aquest succés, i per tant en una etapa de reconstrucció d’aquest edifici.
Actuacions finca:
La llinda amb la data 1725 documenta una actuació realitzada a la finca. Més recentment, la casa ha estat objecte d'una important reforma consistent en alçar un pis, però s'ha intentat respectar l'estructura, tot repetint al segon pis el mateix sistema de doble finestra que hi ha al primer pis.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada