Seguidors

dijous, 20 de desembre del 2018

CAN VILAMALA
Sant Hipòlit de Voltregà - Osona

Fotos de Joan Dalmau JuscafresaA la llinda de la porta d'entrada hi ha inscrit l'any 1714


A la llinda de la finestra hi ha inscrit l'any 1722Al catàleg de patrimoni, arquitectònic i ambiental publicat per l'ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà diu:

Època: segle XVIII
Cronologia: Llinda portal 1714 ; Llinda finestra 1722; reformes segle XX
Elements:
Edifici de la unió de diferents parcel•les, entre mitgeres que es desenvolupa en planta baixa, planta pis i planta sota coberta o golfes al cos principal acompanyat per un pati tancat des del carrer al qual s’accedeix per una gran portalada resolta amb maó ceràmic col•locat a sardinell, de planta rectangular i façana principal orientada a nord. Coberta de teula aràbiga a dues aigües amb el carener paral•lel a la façana principal i amb ràfec a dues alçades diferents segons parcel•la original a façana recolzat sobre colls de fusta. La composició de la façana, sense un ordre clar, es defineix per la presència de dues grans obertures a planta primera, una de les quals resolta amb ampit i brancals de pedra que recolzen una llinda de pedra on trobem la inscripció de “1722” juntament amb els dos portals de planta baixa situats a cada extrem de la façana un d’accés al patí abans descrit i l’altre resolt amb brancals de pedra que recolzen una llinda de pedra amb la inscripció de ”1714” i que serveix d’accés per a persones a l’interior de l’edifici. Aquests dos portals queden separats per una obertura de proporcions verticals construïda amb ampit, brancals i llinda també de pedra. El parament de façana, és revestit per un arrebossat o estucat de color ocre.
Informació històrica:
No hem trobat referències documentals d’aquest edifici, tot i que el seu emplaçament ens permet contextualitzar-lo. El carrer del Puig és un exemple de creixement itinerant, i que com la resta de traçats històrics del municipi està molt marcat per dos episodis claus. D’una banda l’època daurada que Sant Hipòlit va viure durant els segles XV a XVII. Moment en què els paraires i teixidors eren molt rellevants, i Sant Hipòlit es va convertir en un dels pobles pre-industrials capdavanters de la comarca. El segon episodi ens situa a principis del segle XVIII, moment en què aquest sistema preindustrial mostrava símptomes d’esgotament, i en el que es produeix la Guerra de Successió, quan la vila va ser saquejada i cremada i molts dels edificis van haver de ser reconstruïts. Així doncs, el carrer del Puig es va consolidar durant els segles XV a XVII, sobretot en seu primer tram. De fet, a l’altra costat del carrer (tram 2) hi ha un turó, conegut com el Puig (d’aquí el nom del carrer), que dificulta les edificacions en aquest vessant. Circumstància que va comportar que aquest costat de carrer s’edifiqués, majoritàriament en posterioritat. A la façana d’aquest edifici hi ha dues llindes amb les dates: 1714 i 1722. Dates que coincideixen plenament amb el final de la Guerra de Successió i que per tant, segurament es deuen a una reconstrucció de l’edifici.
Actuacions finca:
Les llindes amb les dates 1714 i 1722 són un exemple d’actuacions realitzades a la finca. També reformes al segle XX.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada