Seguidors

dijous, 20 de desembre del 2018

L'ESTABLIMENT - CASA JOSEP Mª SERRA
Sant Hipòlit de Voltregà - Osona

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa
https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/Foto trobada a internet

Any 1915

Al catàleg de patrimoni, arqueològic i ambiental publicat per l'ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà diu:

Època: segle XV-XVI
Elements:
Casa construïda l’any 1573 i reformada els anys setanta del segle XX. Edifici que es desenvolupa en planta baixa, planta pis i golfes de planta pràcticament quadrangular. Situat en cantonada, la façana principal està orientada a oest a la Plaça de la Vila i la lateral orientada a sud al carrer de Domènech Serra Bou. Coberta de teula aràbiga a quatre aigües, amb un ràfec de peces de formigó en tot el seu perímetre. Les dues façanes són totalment independents i ben diferenciades l’una respecte l’altra. Mentre a la façana principal que dóna a la plaça es composa a partir de tres eixos verticals, l’altre es composa a partir de la repetició d’unes obertures i elements propis de la restauració feta els anys setanta del s.XX que es basen en remarcar les diferents obertures a partir de llindes, brancals i ampits de pedra de les mateixes característiques que la utilitzada per resoldre l’aresta de l’edifici. La façana principal, es caracteritza principalment per la presència d’un gran portal central amb arc de mig punt i dovelles de pedra a planta baixa que separa els dos portals construïts a posteriori i que desvirtuen la composició general. És a la planta primera on trobem un dels encants de la façana, ja que la presència de tres obertures de proporcions verticals i d’estils i èpoques clarament diferenciades donen a aquesta una riquesa compositiva important. Trobem des d'una obertura pròpia de l’arquitectura popular amb una llinda de pedra amb la inscripció de “1573” recolzada per brancals també de pedra, fins a una finestra d’estil neoclàssic a la part central i finalment trobem una finestra gòtica a l’extrem sud d’aquesta. A planta sota coberta o golfes, hi apareixen tres petites obertures que emfatitzen aquests tres eixos verticals compositius de la façana principal. El parament de façana és revestit per un arrebossat pintat de color blau gris amb un sòcol d’aplacat de pedra a la façana principal i de carreus de pedra a la façana lateral que també s’utilitza per remarcar l’aresta de l’edifici.
Informació històrica:
Aquest edifici també es coneix amb el nom de l’Establiment. Entre els anys 1893 i 1898 hi havia una cooperativa de comestibles, cansaladeria i vins, anomenada d’aquesta manera. Cap a la dècada de 1930 també és botiga de queviures i poc després central de telèfons. A la segona meitat del segle XX, i fins avui, bona part de la seva activitat es centra en la pastisseria. L’Establiment es troba a la plaça de la Vila, i per tant en un dels indrets neuràlgics del municipi. Aquest espai que avui configura la plaça, formava part de l’antic traçat del camí que anava de Santa Cecília de Voltregà al Lluçanès. També s’ha de tenir present, que Sant Hipòlit de Voltregà va viure un dels seus períodes més esplendorosos durant l’etapa pre-industrial (segles XV a XVII), sobretot amb uns gremis de paraires i teixidors que eren dels més rellevants de la comarca. Bona part dels carrers i edificis emplaçats en el casc històric, tenen els seu origen en aquests segles. Tot i així, a principis del segle XVIII, quan aquest sistema ja oferia els primers símptomes d’esgotament, es va produir la Guerra de Successió, que va ser especialment cruenta al Voltreganès, on bona part dels habitatges van ser saquejats i cremats. Moltes de les llindes que encara es conserven pertanyen en aquest període de “reconstrucció”. Així doncs, l’Establiment apareix en aquest context, i de fet conserva una de les llindes més antigues del municipi, amb data de l’any 1573.

Enllaç amb informació i descripció:

que diu:


Descripció:
Casa de planta quadrangular amb teulada de teula àrab de quatre vessants. Està situada a la cantonada de la plaça Major i el carrer que duu a la carretera de Sant Boi, amb la qual cosa té dues façanes ben diferenciades. A la de la plaça major, hi ha un portal d'arc de mig punt adovellat i tres finestres per planta. La finestra central del primer pis és classicista, amb dues pilastres que aguanten una cornisa, mentre que les laterals són d'estil gòtic; una d'elles és molt senzilla amb un arc dibuixat a la llinda i l'altre és d'arc conopial amb formes calades. Les del segon pis tenen forma rectangular sense cap decoració. A l'altra façana només s'aprecien elements propis de la restauració feta als anys setanta del segle XX. L'estucat que s'ha fet a les dues façanes no permet veure l'obra; només ha respectat el portal i els marcs de les finestres. 
Notícies històriques: 
El seu emplaçament, a tocar de l'antiga casa del Gremi de Paraires i Teixidors, avui convertida en Casa de la Vila, pot indicar un fet que també es constata a la façana: la incorporació d'elements arquitectònics d'èpoques molt diverses, propiciada per l'antiguitat i llarga tradició d'hàbitat d'aquest indret. Així, malgrat que els orígens de l'Establiment s'han de cercar a mitjans de segle XVI, a la façana es troba un finestral neogòtic al costat d'una finestra d'aire més classicista i d'una altra que respon més al tipus de llindes del segle XVIII voltreganès. Va ser restaurada a mitjans del segle XX. 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada