Seguidors

dijous, 20 de desembre del 2018

CASA MIQUEL ROCA o CAL SASTRE
Sant Hipòlit de Voltregà - Osona

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa


Al catàleg de patrimoni, arquitectònic i ambiental publicat per l'ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà diu:

Època: segle XIX
Elements:
Edifici en cantonada que es desenvolupa en planta baixa i dues plantes pis, de planta rectangular i façana principal orientada a oest. Coberta de teula aràbiga a dues aigües amb el carener paral•lel a la façana principal i amb ràfec a façana recolzat per colls de fusta acabat amb arxet de fusta decoratiu. La composició de la façana, s’ordena a partir d’un eix de simetria lleugerament desplaçat per permetre l’aparició d’una petita capelleta a l’extrem nord de planta primera. Aquesta simetria, es tradueix amb tres balconades per planta que obren sobre tres balcons protegits per una barana de ferro de brèndoles verticals i per un portal central d’accés acompanyat per dos obertures de proporcions quadrades a planta baixa. Aquestes dues obertures queden embegudes dins un refós a la façana, reproduint el volum que ocupa aquesta porta d’accés. Tota la façana, queda definida per ressaltar les obertures, arestes i cornises de planta amb maó ceràmic manual. El parament de façana és revestit d’arrebossat o estucat pintat de color ocre, amb un petit sòcol de maó ceràmic seguint el llenguatge de tota la façana.
Informació històrica:
També conegut com cal Sastre, aquest nom es deu a Joan Roca, sastre de professió, i que procedent de la Guixa va arribar a Sant Hipòlit a principis del segle XX. El fill i el nét del sastre també van exercir aquesta professió. Malgrat no hem trobat referències documentals d’aquest edifici, el seu emplaçament ens ofereix algunes pistes. Es troba en un dels traçats històrics del municipi. Format fonamentalment en els segles XVI i XVII, moment en que els paraires i teixidors eren els autèntics dominadors de la vila. Durant aquest període hi havia un conjunt d’edificacions a l’entorn del temple parroquial, i moltes de les cases albergaven feines de filar i teixir. Així doncs, en molts baixos d’aquests edificis hi havia els obradors, i sovint el carrer actuava com una prolongació del mateix obrador. Els orígens del carrer Jacint Verdaguer s’han de situar en aquest període. De totes maneres és possible, per la seva situació, que existís amb anterioritat ja que segurament formava part del traçat que unia Santa Cecília de Voltregà amb el Lluçanès. Un altre episodi destacat va ser la Guerra de Successió que va suposar, entre d’altres desastres, la crema, saqueig i destrucció de bona part de la vila. Així doncs durant el segle XVIII es van haver de reconstruir molts dels edificis. Algunes de les llindes situades en el mateix carrer que aquest edifici pertanyen en aquest període.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada